ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ТОКАРНИХ РІЗЦІВ ЗІ ЗМІННИМИ ПЛАСТИНАМИ

  • A. A. Limar Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова
  • A. S. Kairov Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова
Ключові слова: різець, метод скінченних елементів, геометричні характеристики, власні коливання, нижчий спектр власних частот.

Анотація

Викладено методику визначення частот власних коливань різця в залежності від його геометричних параметрів та місцезнаходження різця в різцеутримувачі. З використанням методу скінченних елементів в тривимірній постановці розроблено уточнену математичну модель розглянутого різця. Наведено результати розрахунку спектру нижчих частот власних коливань токарного різця зі змінними пластинами в залежності від зміни основних геометричних характеристик державки інструмента. 

Біографія автора

A. S. Kairov, Национальный университет кораблестроения им. адмирала Макарова
д-р техн. наук

Посилання

Грановский Г. И. Резание металлов / Г. И. Грановский, В. Г. Грановский. − М. : Высшая школа, 1985. – 304 с.

Жарков И. Г. Вибрации при обработке лезвийным инструментом / И. Г. Жарков. − Л. : Машиностроение, 1987. – 184 с.

Лазарев Г. С. Автоколебания при резании металлов / Г. С. Лазарев. – М. : Высшая школа, 1971. – 244 с.

Полетика М. Ф. Контактные нагрузки на режущих поверхностях инструмента / М. Ф. Полетика – М. : Машиностроение, 1969. – 148 с.

Левин А. И. Математическое моделирование в исследованиях и проектировании станков / А. И. Левин. – М. : Машиностроение, 1978. – 183 с.

Пановко Я. Г. Устойчивость и колебания упругих систем / Я. Г. Пановко, И. И. Губанова. – М. : Наука, 1964. – 336 с.

Соколовский И. А. Режущий инструмент для приборостроения / И. А. Соколовский – М. : Машиностроение, 1982. – 208 с.

Эльясберг М. Е. Автоколебания металлорежущих станков. Теория и практика / М. Е. Эльясберг. – СПб, 1993. – 181 с.

Як цитувати
Limar, A. A., & Kairov, A. S. (1). ВІЛЬНІ КОЛИВАННЯ ТОКАРНИХ РІЗЦІВ ЗІ ЗМІННИМИ ПЛАСТИНАМИ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 145-151. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/303