ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ ДІЇ ЛОКАЛЬНОГО ІМПУЛЬСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

  • P. Z. Lugovoy Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины
  • Yu. V. Skosarenko Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины
Ключові слова: гладка, ребриста циліндрична оболонка, деформований стан, локальне короткочасне навантаження, метод розкладання розв’язку по формах власних коливань.

Анотація

Розроблена методика та обчислювальна програма для дослідження динаміки гладкої та підкріпленої циліндричної оболонки. Оболонка знаходиться під дією локальних навантажень, які розподілені на малих площадках і змінюються на заданому короткому відрізку часу за ступінчатим законом. Поздовжні підкріплюючі елементи враховуються за конструктивно-ортотропною схемою, кільцеві ребра – за дискретною схемою. Для розв’язування задачі використано метод розкладення розв’язку по формах власних коливань. На тестовому прикладі проведено дослідження впливу локального навантаження на параметри деформування оболонки. Отримано, що при локальних у просторі і короткочасних у часі навантаженннях, спостерігається локалізація максимальних переміщень і прискорень в місцях прикладення навантаження. 

Біографії авторів

P. Z. Lugovoy, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины
д-р техн. наук
Yu. V. Skosarenko, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины
канд. техн. наук

Посилання

Амиро И. Я. Методы расчета оболочек: в 5-ти т. Теория ребристых оболочек. Т. 2 / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий. – К. : Наук. думка, 1980. – 368 с.

Головко К. Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках / К. Г. Головко, П. З. Луговой, В. Ф. Мейш; под ред. акад. НАН Украины А. Н. Гузя. – К. : Изд.-полиграф. центр «Киевский университет», 2012. – 541 с.

Луговой П. З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций / П. З. Луговой, В. Ф. Мейш, Э. А. Штанцель. – К. : Изд.-полиграф. центр «Киевский университет», 2005. – 536 с.

Скосаренко Ю. В. Напряженно-деформированное состояние ребристой цилиндрической оболочки, взаимодействующей с упругим основанием, при кратковременных нагрузках / Ю. В. Скосаренко // Прикл. мех. – 2015. – Т. 51, № 1. – С. 112–122.

Тимошенко С. П. Колебания в инженерном деле / С. П. Тимошенко, Д. Х. Янг, У. Уивер. – М. : Машиностроение, 1985. – 472 с.

Як цитувати
Lugovoy, P. Z., & Skosarenko, Y. V. (1). ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ ДІЇ ЛОКАЛЬНОГО ІМПУЛЬСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 152-163. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/304