НЕСТАЦІОНАРНЕ ТЕРМОПРУЖНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ТІЛА, СПРИЧИНЕНЕ ДІЄЮ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

  • Y. V. Mastinovsky Запорожский национальный технический университет
Ключові слова: магнітне поле, термопружність, напруження, метод характеристик.

Анотація

Розглядається вплив магнітного поля на пов’язані термопружні хвильові процеси. Метою даної роботи є створення зручної для використання в інженерній практиці математичної моделі магнетотермопружного руху середовища і оцінка відносного впливу об’ємних сил, спричинених дією електромагнітного поля і термопружних складових на процес деформації електропровідного неферомагнітного тіла. Швидкість розповсюдження тепла скінченна. Введені припущення, що спрощують повністю пов’язану систему магнето термопружних рівнянь і дозволяють для отримання конкретних результатів застосовувати числові розв'язання з використанням методу характеристик. 

Посилання

Беляев Н. М. Методы теории теплопроводности. В 2-х ч. / Н. М. Беляев, А. А. Рядно. – М. : Высш. Школа,1982. – 237 с.

Коваленко А. Д. Термоупругость / А. Д. Коваленко. – К. : Вища школа, 1975. – 216 с.

Партон В. З. Методы математической теории упругости / В. З. Партон, П. И. Перлин. – М. : Наука, 1981. – 588 с.

Сагамонян А. Я. Волны напряжений в сплошных средах / А. Я. Сагамонян. – М. : Изд-во МГУ, 1985. – 416 с.

Селезов И. Т. Нестационарные и нелинейные волны в электропроводящих средах / И. Т. Селезов, С. В. Корсунский. – К. : Наук. думка, 1991. – 200 с.

Шамровский А. Д. Термоупругие волны и скорость их распространения в динамической задаче взаимосвязанной термоупругости / А. Д. Шамровский, Г. В. Меркотян // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. –Вып. 7 (53), т. 5. – С. 41-45.

Bala Kiran A Review of Two-Temperature Thermoelasticity / Kiran Bala // International Journal of Modern Engineering Research (IJMER). – 2012. – Vol. 2, Is. 6. – Р. 4224-4227.

Chou P. C. A Unified Approach One-Dimensional Elastic Waves by the Method of Characteristics / P. C. Chou, R. W. Mortimer // Journal of Applied Mechanics. – 1967. –Vol. 34, No. 3. – Р. 745–750.

El-Bary A. A. Numerical Solution of Electro-magneto-thermo-mechanic Shock Problem / A. A. El-Bary // Commutational Methods in Science and Technology. – 2006. – Vol. 12 (2). – Р. 101–108.

Ezzat M. Generalized magneto-thermo-elasticity in a perfectly conducting mediem / M. Ezzat, H. Youssef // International Journal of Solids and Structures. – 2005. – Vol. 42. – Р. 6319–6334.

Moon F. C. Magnetically induced stress waves in a conducting solid – theory and experiment / F. C. Moon, S. Chattopadhyay // Transactions of the ASME 41. – 1974. – Ser. E, № 3. – Р. 641–646.

Як цитувати
Mastinovsky, Y. V. (1). НЕСТАЦІОНАРНЕ ТЕРМОПРУЖНЕ ДЕФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОГО ТІЛА, СПРИЧИНЕНЕ ДІЄЮ МАГНІТНОГО ПОЛЯ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 164-174. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/305