ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ТРЕНАЖЕРА-ГЕКСАПОДА ЗА КРИТЕРІЯМИ МОБІЛЬНОСТІ ТА ШВИДКОДІЇ

  • A. S. Obaydi Одеський національний політехнічний університет
Ключові слова: математична модель, інтегральний показник, нормалізація, багаторівнева оптимізація.

Анотація

Обґрунтовано застосування системної кваліметричної моделі технічного рівня на етапі проектування або модернізації існуючих конструкцій тренажера на основі гексапода. Сформована номенклатура функціональних властивостей тренажера, розроблена методика підвищення технічного рівня конструкції за критеріями мобільності та швидкодії. 

Посилання

Бушуев В. В. Механизмы параллельной структуры в машиностроении / В. В. Бушуев, И. Г. Хольшев. – СТИН, 2001. – № 1. – С. 3–8.

Гутиря С. С. Підвищення технічного рівня механізмів паралельної структури і кінематики у складі технологічних коиплексів / С. С. Гутиря, В. П. Яглінський, А. С. Обайді // Технологічні комплекси. – 2012. – № 2,2 (5,6). – С. 50–56.

Кузнєцов Ю. М. Компоновки верстатів з механізмами паралельної структури / Ю. М. Кузнєцов, Д. О. Дмитрієв, Г. Ю. Діневич. – Херсон: ПП Ви-шемирський В. С., 2009. – 456 с.

Пат. 104273 Україна, МПК G09В9/10, G09В9/52, F41А33/00, F41G3/26, А63В24/00. Багатокоординатний двосторонній модульний електропривод аерокосмічних тренажерних систем / Фелько М. В., Яглінський В. П., Ковалішин С. С., Беліков В. Т., Васильєв В. В. ; заявник і власник Фелько М. В., Яглінський В. П., Ковалішин С. С., Беліков В. Т., Васильєв В. В. – № а 201310021; заявл. 12.08.13 ; опубл. 10.01.14, Бюл. № 1.

Яглинский В. П. Кинематика оборудования на основе механизмов параллельной структуры: монография / В. П. Яглинский, В. В. Ержуков, А. Г. Ивахненко, А. В. Киричек [и др.] // Прогрессивное машиностроительное оборудование. Коллективная монография — Орел: Изд. дом “Спектр”, 2011. – 455 с.

Яглинский В. П. Повышение подвижности кабин динамических тренажеров мобильных машин / В. П. Яглинский, А. С. Обайди, Н. В. Фелько // Технологический аудит и резервы производства. – 2014. – № 3/4 (17). – С. 44–48.

Yaglinsky V. P. Multi-criterion optimization functional trajectories of industrial robots / V. P. Yaglinsky, S. S. Gutyrya, O. U. Bezuglenko // Annals of DAAAМ International 2004. – Vienna, 2004. – Р. 37–38.

Як цитувати
Obaydi, A. S. (1). ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ТРЕНАЖЕРА-ГЕКСАПОДА ЗА КРИТЕРІЯМИ МОБІЛЬНОСТІ ТА ШВИДКОДІЇ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 175-184. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/306