ВІДБИТТЯ ХВИЛЬ ЗСУВУ ВІД ВІЛЬНОЇ НАХИЛЕНОЇ БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ПІВШАРУ НА ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ

  • M. N. Pacheva Донецкий национальный университет
Ключові слова: пружний напівшар на жорсткій основі, нахилена до граней вільна плоска бічна поверхня, розсіювання нормальної хвилі зсуву, метод часткових областей, ряди за базисними частинними розв’язками хвильового рівняння.

Анотація

Із застосовуванням концепції методу часткових областей побудовано чисельно-аналітичний розв’язок крайової задачі про відбиття нормальної хвилі зсуву від вільної, нахиленої під довільним кутом до граней плоскої бічної поверхні пружного напівшару, що лежить на жорсткому підґрунті. Проаналізовано деякі результати розрахунків полів хвилевих пружних переміщень поблизу нахиленої бічної поверхні для декількох значень відносної довжини падаючої нормальної хвилі з нижчої моди відповідного дисперсійного спектру і величини кутового показника нахилу бічної поверхні.

Посилання

Бабенкова Е. В. О принципе Сен-Венана в случае низкочастотных колебаний полуполосы / Е. В. Бабенкова, Ю. Д. Каплунов, Ю. А. Устинов // Прикл. математика и механика.– 2005.– Т. 69, № 3.– С. 445–457.

Гринченко В. Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В. Т. Гринченко, В. В. Мелешко.– К. : Наук. думка, 1981.– 284 с.

Пачева М. Н. Отражение нормальных сдвиговых волн от наклонной торцевой поверхности полуслоя с закрепленной границей / М. Н. Пачева // Механика твердого тела. 2014. Вып. 44. С. 140–149.

Пачева М. Н. Рассеяние нормальных сдвиговых волн у наклонной торцевой поверхности свободного полуслоя / М. Н. Пачева, В. И. Сторожев // Теорет. и прикладная механика. 2014. Вып. 9 (55). С. 82–90.

Пельц С. П. О сходимости метода однородных решений в динамической смешанной задаче для полуполосы / С. П. Пельц, В. М. Шихман // Докл. АН СССР. – 1987. – Т. 295, № 4. – С. 821–824.

Суворова Т. В. О напряжениях в пространственном упругом полуслое с наклонной боковой гранью, возникающих под действием осциллирующей нагрузки / Т. В. Суворова // Современные проблемы механики сплошной среды: Тр. VIII Междунар. конф.– Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ. – 2002. – С. 178–182.

Cho Y. H. A boundary element solution for a mode conversion study on the edge reflection of Lamb waves / Y. H. Cho, J. L. Rose // J. Acoust. Soc. Amer. – 1996. – Vol. 99, № 4. – P. 2097–2109.

Gregory R. D. The reflection of a symmetric Rayleigh-Lamb wave at the fixed or free edge of a plate / R. D. Gregory, I. Gladwell // J. Elasticity. – 1983. – Vol. 13. – P. 185–206.

Pagneux V. Revisiting the edge resonance for Lamb waves in a semi-infinite plate / V. Pagneux // J. Acoust. Soc. Amer. – 2006. – Vol. 120, № 2. – P. 649–656.

Torvic P. J. Reflection of wave trains in semiinfinite plates / P. J. Torvic // J. Acoust. Soc. Amer. – 1967. – Vol. 41, № 2. – P. 346–353.

Як цитувати
Pacheva, M. N. (1). ВІДБИТТЯ ХВИЛЬ ЗСУВУ ВІД ВІЛЬНОЇ НАХИЛЕНОЇ БІЧНОЇ ПОВЕРХНІ ПІВШАРУ НА ЖОРСТКІЙ ОСНОВІ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 208-219. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/309