ВПЛИВ ГНУЧКОГО ПОКРИТТЯ НА МІЦНІСТЬ ПОЛОГОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПОПЕРЕЧНОЮ ТРІЩИНОЮ

  • І. P. Shatsky Івано-Франківський відділ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
  • M. V. Makoviichuk Івано-Франківський відділ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
  • A. B. Shcherbii Івано-Франківський відділ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
Ключові слова: циліндрична оболонка, поперечна тріщина, гнучке покриття, гранична рівновага.

Анотація

Досліджено задачу про розтяг підсиленої покриттям циліндричної оболонки з поперечною тріщиною. Гнучке покриття моделюється шарніром, який з’єднує береги розрізу на одній із лицьових поверхонь оболонки. Методом сингулярних інтегральних рівнянь визначено напружений стан біля вершин тріщини, досліджено розподіл шарнірної реакції в покритті. Граничну рівновагу оболонки з тріщиною проаналізовано з урахуванням обмеженої міцності підкріплення.

Біографії авторів

І. P. Shatsky, Івано-Франківський відділ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
д-р фіз.-мат. наук
M. V. Makoviichuk, Івано-Франківський відділ Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Осадчук В. А. Напряженно-деформированное состояние и предельное равновесие оболочек с разрезами / В. А. Осадчук – К. : Наук. думка, 1985. – 224 с.

Саврук М. П. Двумерные задачи упругости для тел с трещинами / М. П. Саврук. – К. : Наук. думка, 1981. – 324 с.

Хижняк В. К. Смешанные задачи теории пластин и оболочек / В. К. Хижняк, В. П. Шевченко. – Донецк : Изд-во Донец. ун-та, 1980. – 126 с.

Шацкий И. П. Задача о трещине в пологой оболочке с гибким покрытием / И. П. Шацкий // Прикл. механика и техн. физика. – 1996. – Т. 37, № 2. – С. 131–138.

Шацкий И. П. Растяжение пластины, содержащей прямолинейный разрез с шарнирно соединенными кромками / И. П. Шацкий // Журн. прикл. механики и техн. физики. – 1989. – № 5. – С. 163–165.

Шацький І. Модель тріщини в пластинці з гнучким покриттям / І. Шацький // Вісник Львів. ун-ту. Сер. мех.-мат. – 2000. – Вип. 57. – С. 42–47.

Шацький І. П. Вплив гнучкого покриття на міцність пологої оболонки з тріщиною вздовж лінії кривини / І. П. Шацький, А. Б. Щербій // Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій (вип. 2): В 3-х т. / Під заг. ред. Панасюка В. В. – Львів : Каменяр, 1999. – Т. 2. – С. 333–335.

Шацький І. П. Інтегральне рівняння задачі про тріщину в пологій оболонці з гнучким покриттям / І. П. Шацький // Доп. АН України. – 1992. – № 1. – С. 46–48.

Duncan M. E. A circumferential crack in a cylindrical shell under tension / M. E. Duncan, J. L. Sanders // Int. J. Fract. Mech. – 1972. – Vol. 8, N 1. – P. 15–20.

Erdogan F. E. Cylindrical and spherical shells with cracks / F. E. Erdogan, J. J. Kibler // Int. J. Fract. Mech. – 1969. – Vol. 5, № 3. – P. 229–237.

Як цитувати
ShatskyІ. P., Makoviichuk, M. V., & Shcherbii, A. B. (1). ВПЛИВ ГНУЧКОГО ПОКРИТТЯ НА МІЦНІСТЬ ПОЛОГОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ З ПОПЕРЕЧНОЮ ТРІЩИНОЮ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 248-257. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/312