АНАЛІЗ ЗОН ПЕРЕДРУЙНУВАННЯ ДЛЯ МІЖФАЗНОЇ ТРІЩИНИ У ПОЛІ ЗСУВНИХ НАПРУЖЕНЬ

  • A. E. Sheveleva Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Ключові слова: міжфазна тріщина, зона передруйнування, кусково-аналітична функція, стрибки переміщень.

Анотація

Досліджено міжфазну тріщину з зонами передруйнування, яка знаходиться під дією зсувних напружень на віддаленні від неї. Сформульована крайова задача Діріхле, для якої виписано точний аналітичний розв’язок. Знайдені відносні довжини зон передруйнування, стрибки переміщень у залежності від інтенсивності зсувного напруження на нескінченності і механічних властивостей матеріалів. 

Біографія автора

A. E. Sheveleva, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Бакиров В. Ф. Модель Леонова–Панасюка–Дагдейла для трещины на границе соединения материалов / В. Ф. Бакиров, Р. В. Гольдштейн // Прикладная математика и механика.  2004.  Т. 68, вып. 1.  С. 170179.

Витвицкий П. М. Пластические деформации в окрестности трещины и критерии разрушения (обзор) / П. М. Витвицкий, В. В. Панасюк, С. Я. Ярема // Проблемы прочности.  1973.  № 2.  С. 318.

Гахов Ф. Д. Краевые задачи / Ф. Д. Гахов.  М. : Наука.  1977.  640 с.

Каминский А. А. О модели Дагдейла для трещины на границе раздела различных сред / А. А. Каминский, Л. А. Кипнис, В. А. Колмакова // Прикладная механика.  1999.  Т. 35, № 1.  С. 6368.

Лобода В. В. Определение зон предразрушения у края трещины между двумя упругими ортотропными материалами / В. В. Лобода, Шевелёва А. Е. // Прикладная механика.  2003.  Т. 39, № 5.  С. 7682.

Лобода В. В. Міжфазні тріщини з зонами контакту в полі зосереджених сил та моментів / В. В. Лобода, І. В. Харун // Мат. методи та фізико-механічні поля  2002.  T. 45, № 2.  C 103113.

Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости / Н. И. Мусхелишвили.  М. : Наука.  1966.  707 с.

Николишин М. М. Двовісний розтяг кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною на прямолінійній межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон біля її вершин / М. М. Николишин, В. К. Опанасович, Л. Р. Куротчин // Прикл. проблеми мех. і мат.  2006.  Вип. 4.  С. 101108.

Панасюк В. В. Предельное равновесие хрупких тел с трещинами / В. В. Панасюк  К. : Наук. думка, 1968.  248 с.

Шевельова А. Є. Про моделювання зони руйнування міжфазної тріщини / А. Є. Шевельова // Машинознавство.  1999.  №4 (22).  С. 4650.

Шевельова А. Є. Про моделювання привершинних зон тріщини між двома анізотропними матеріалами / А. Є. Шевельова // Фізико-хімічна механіка матеріалів.  2000.  № 2.  С. 3340.

Як цитувати
Sheveleva, A. E. (1). АНАЛІЗ ЗОН ПЕРЕДРУЙНУВАННЯ ДЛЯ МІЖФАЗНОЇ ТРІЩИНИ У ПОЛІ ЗСУВНИХ НАПРУЖЕНЬ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 258-266. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/313