ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТЕРІЮ ЗВ’ЯЗНОСТІ КОЛИВАНЬ ТРЕНАЖЕРА-ГЕКСАПОДА

  • V. P. Yaglinsky Одеський національний політехнічний університет
  • A. S. Obaydi Одеський національний політехнічний університет
  • G. V. Kozeratsky Одеський національний політехнічний університет
Ключові слова: механізм паралельної структури і кінематики, матриця Якобі, парціальні частоти, жорсткість.

Анотація

Для оцінки технічного рівня тренажера-гексаподу запропоновано критерій зв’язності коливань та встановлено його розподіл для множини просторової конфігурації механізму. Опрацьована методика визначення спектрів головних частот і границь зміни критерію вібронадійності. Отримані аналітичні моделі дають можливість обрати режими функціонування тренажера в діапазоні допустимих значень критерія зв’язності коливань.

Біографія автора

V. P. Yaglinsky, Одеський національний політехнічний університет
д-р техн. наук
Як цитувати
Yaglinsky, V. P., Obaydi, A. S., & Kozeratsky, G. V. (1). ДОСЛІДЖЕННЯ КРИТЕРІЮ ЗВ’ЯЗНОСТІ КОЛИВАНЬ ТРЕНАЖЕРА-ГЕКСАПОДА. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (24), 267-275. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/314