КОЛИВАННЯ КОСМІЧНОГО АПАРАТА З ПРИЄДНАНИМ ДИНАМІЧНИМ АБСОРБЕРОМ ТА ПЕРІОДИЧНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ ДЕМПФУВАННЯ ПОБЛИЗУ ЗБУРЕНОЇ ПОВЕРХНІ

D. D. Gristchak

Анотація


Обговорюється двокроковий асимптотичний підхід на основі методів збурення і фазних інтегралів (метод ВКБ) для знаходження наближеного аналітичного розв’язку проблеми нелінійних коливань космічного апарату (з приєднаним динамічним абсорбером та періодичним за часом коефіцієнтом демпфування), який рухається поблизу збуреної поверхні. Розв’язування зводиться до інтегрування сингулярного нелінійного (порядку m) диференціального рівняння з періодичними за часом коефіцієнтами при даних початкових умовах. Здобутий розв’язок не обмежений безрозмірною величиною параметричного збурення та степенем нелінійності відновлювальних зусиль і складається із суми двох функцій у відповідності до методу збурення (за скалярним параметром при нелінійній складовій початкового рівняння) і ВКБ-наближення (за параметром при старшій похідній).


Ключові слова


динаміка космічного апарату; хвильова поверхня; приєднаний абсорбер; гібридний асимптотический підхід; наближений аналітичний розв’язок.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Olkov V. V. Dynamic Stability of Flying Apparatus Near the Disturbed Surface / V. V. Olkov, I. N. Gusev // In book: “Perturbation Method in Machines”. – Novosibirsk : Nauka. Sibir. Depart., 1982. – P. 105–111. (in Russian).

Gusev I. N. Transformed moving Regimes of Flying Apparatus in Plane of Tilt / I. N. Gusev // In book: “Pertrubation method in machines”. – Irkutsk, 1979. – P. 171–180. (in Russian).

Gristchak V. Z. Double Asymptotic Method for Nonlinear Forced Oscillations Problems of Mechanical Systems with Time Dependent Parameters / V. Z. Gristchak, V. N. Kabak // Technische Mechanik. – 1996. – No 16 (4). – Р. 285–296.

Gristchak V. Z. Application of a Hybrid WKB – Galerkin Method in Control of the Dynamic Instability of a Piezolaminated Imperfect Column / V. Z. Gristchak, О. А. Ganilova // Technische Mechanik. – 2006. – No 26 (2). – Р. 106–116.

Azarskov V. A. Oscillation Damping of Air-Space Structures With Joint-Up Dynamic Absorber / V. A. Azarskov, D. V. Gristchak, D. D. Gristchak // Proceedings The Sixth World Congress “Safety in Aviation and Space Technologies”, September 23–25, 2013, Kiev, Ukraine.

Gristchak V. Z. Effective Analytical Approach to an Approximate Solution of Dynamic Problems of Structures with Significant Nonlinearities / V. Z. Gristchak, Yu. Fatejeva // Proceedings of the 4-th Int. Conf. on Nonlinear Dynamics, June, 19–22, 2013, Kharkov, Ukraine.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.