ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ ПРУЖНОЇ СИСТЕМИ ЗРІВНОВАЖЕНОГО СУПОРТА ВАЖКОГО ВЕРСТАТА ДЛЯ ОБРОБКИ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС

  • Р. П. Погребняк Національна металургійна академія України, Дніпро
Ключові слова: супорт верстату, коливальна система, власні частоти, зв'язок і зв’язаність, форми коливань, частоти збурювання

Анотація

Розроблена розрахункова схема двомасової пружної системи зрівноваженого супорта колесообробного верстата з двома коливальними ступенями волі. Визначені власні та парціальні частоти коливань, коефіцієнти зв'язку і зв’язаності, форми коливань та узагальнений параметр. Побудовані залежності зміни коефіцієнтів динамічності від частоти збурювання та виявлені умови динамічних підсилень. Результати розрахунків перевірені експериментальними дослідженнями.(Друкується за рекомендацією програмного комітету Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин – основна складова прикладної механіки», присвяченої 110-річчю з дня народження Кожевнікова Сергія Миколайовича,11 – 13 квітня 2017 р., м. Дніпро)  

Посилання

Адамия Р. Ш. Оптимизация динамических нагрузок прокатных станов/ Р. Ш. Адамия – М.: Металлургия, 1978. – 232 с.

Адамия Р. Ш. Основы рационального проектирования металлургических машин/ Р. Ш. Адамия, В. М. Лобода. – М.: Металлургия, 1984. – 128 с.

Бидерман В. Л. Прикладная теория механических колебаний / В. Л. Бидерман. –М.: Высшая школа,1972.– 416с.

Вейц В. Л. Расчет механических систем приводов с зазорами/ В. Л. Вейц, А. Е. Кочура, Г. В. Царев. – М.: Машиностроение, 1979. –183 с.

Головнин Г. Я. Динамика канатов и цепей / Г. Я. Головнин. – Харьков: Металлу-ргиздат, 1962. –124с.

Коренной В. В. Анализ критериев динамичности главных линий клетей прокатных станов / В. В. Коренной, В. В. Веренев // Фундаментальные и прикладные проблемы черной металлургии. Сб.науч.тр. – Вып.12. –Д.: ИЧМ. –2006. – С.282–290.

Кулик В. К. Прогрессивные процессы обработки фасонных поверхностей / В. К. Кулик, Ю. В. Петраков, В. В. Иотов. – К.: Техніка, 1987.– 176с.

Орликов М. Л. Динамика станков / М. Л. Орликов. – К.: Вища школа,1989. – 272с.

Погребняк Р. П. Форма прокатаної заготовки залізничного колеса / Р. П. Погребняк // Теория и практика металлургии. – Д. – 2011. – №1, 2. – С.113–117.

Прочность, устойчивость, колебания: в 3 т. / под ред. Биргера И. А. и Панов-ко Я. Г. – М.: Машиностроение, 1968. – Т.3. –1968. – 568 с.

Пуш В. Э. Конструирование металлорежущих станков / В. Э. Пуш. – М.: Маши-ностроение, 1977.– 390с.

Стрелков С. П. Введение в теорию колебаний / С. П. Стрелков– М.: Наука, 1964. – 440с.

Опубліковано
2017-05-20
Як цитувати
Погребняк, Р. П. (2017). ЧАСТОТНИЙ АНАЛІЗ ПРУЖНОЇ СИСТЕМИ ЗРІВНОВАЖЕНОГО СУПОРТА ВАЖКОГО ВЕРСТАТА ДЛЯ ОБРОБКИ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІС. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (26), 132-141. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/365