До розрахунку вимушених коливань поздовжньо-поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях

  • V. F. Meish Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • N. P. Kepenach Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
Ключові слова: циліндричні оболонки еліптичного перерізу, теорія оболонок та стержнів типу Тимошенка, вимушені коливання, чисельні методи.

Анотація

В роботі розглянута задача про вимушені коливання поздовжньо-поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного поперечного перерізу під дією нестаціонарного навантаження. Приведено постановку та розроблено чисельний алгоритм розв’язування задачі. Система диференціальних рівнянь базується на використанні теорії оболонок и стержнів типу Тимошенка. Наведено приклади розрахунку динамічної поведінки поздовжньо-поперечно підкріплених циліндричних оболонок при нестаціонарному навантаженні.

Біографія автора

V. F. Meish, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Амиро И. Я. Методы расчета оболочек. Т. 2. Теория ребристых оболочек / И. Я. Амиро., В. А. Заруцкий. – К. : Наук. думка, 1980. – 368 с.

Амиро И. Я. Динамика ребристых оболочек./ И. Я. Амиро., В. А. Заруцкий, В. Г. Паламарчук. – К. : Наук. думка, 1983. – 204 с.

Головко К. Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках: монография / К. Г. Головко, П. З. Луговой, В. Ф. Мейш; под ред. акад НАН Украины А. Н. Гузя. – К. : Изд-во полигр. центр «Киевский ун–т», 2012. – 541 с.

Колебания ребристых оболочек вращения / под ред. И. Я. Амиро. – К. : Наук. думка, 1988. – 172 с.

Луговой П. З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций / П. З. Луговой, В. Ф. Мейш, Э. А. Штанцель. – К. : Изд-во Полигр. Центр «Киевский ун–т», 2005. – 537 с.

Мейш В. Ф. Нелинейное деформирование продольно подкрепленных ортотропных цилиндрических оболочек при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш // Механика композитных материалов. – 1993. – Т. 29, вып. 2. – С. 184–190.

Мейш В. Ф. О численном решении двумерных динамических задач геометрически нелинейной теории дискретно подкрепленных цилиндрических оболочек типа Тимошенко / В. Ф. Мейш // Прикл. механика. – 1997. – Т. 33, № 2. – С. 61–67.

Мейш В. Ф. Динамическое поведение продольно-подкрепленных цилиндрических оболочек с эллиптическим поперечным сечением при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш, Ю. А. Мейш, Н. П. Кепенач // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Д. : Ліра, 2012. – Вып. 20. – С. 245–252.

Мейш В. Ф. Вынужденные колебания поперечно-подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического сечения при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш, Н. П. Кепенач // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Д. : Ліра, 2013. – Вып. 21. – С. 157–166.

Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. – М. : Наука, 1977. – 656 с.

Як цитувати
Meish, V. F., & Kepenach, N. P. (1). До розрахунку вимушених коливань поздовжньо-поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (22), 155-168. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/37