КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ПЛАСТИНИ З ДВОМА РОМБОВИДНИМИ ОТВОРАМИ Досліджено напружено-деформований стан прямокутної пружної пластини з двома ромбовидними отворами, що охоплені кутовими пружними включеннями трьох видів. Вивчено вплив величини ку

  • Е. Л. Гарт Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
  • В. О. Різник Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Ключові слова: прямокутна пружна пластина, ромбовидні отвори, пружні включення, деформування, метод скінченних елементів.

Анотація

Досліджено напружено-деформований стан прямокутної пружної пластини  з двома ромбовидними отворами, що охоплені кутовими пружними включеннями трьох видів. Вивчено вплив величини кутів ромбовидних отворів, форми включень та їх механічних властивостей на напружено-деформований стан пластини в місцях локальних концентраторів напружень на основі скінченно-елементного аналізу. 

Біографія автора

Е. Л. Гарт, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара
Інженер І категорії кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій.Захистила магістерську роботу (2012 р) за спеціальністю «Комп’ютерна механіка» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.Тематика наукової роботи – експериментальне дослідження стійкості оболонкових конструкцій.

Посилання

Вайнберг Д. В. Концентрация напряжений в пластинах около отвер-стий и выкружек. / Д. В. Вайнберг. – К.: Техника, 1969. – 220 с.

Гарт Э. Л. Конечноэлементный анализ плоскодеформируемых сред с включениями / Э. Л. Гарт // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. – 2011. – Вип. 15, т. 2. – С. 39–47.

Гарт Э. Л. Проекційно-ітераційні схеми реалізації методу скінченних елементів у задачах деформування пластин з отворами та включеннями / Э. Л. Гарт, В. С. Гудрамович // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2013. – Т. 56, № 2. – С. 48–59.

Гарт Э. Л. Численный анализ напряжённо-деформированного состояния пластины с прямоугольным отверстием, подкреплённым треугольными накладками / Э. Л. Гарт, С. В. Панченко // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. – Д.: Ліра, 2015. – Вип. 24. − С. 35–47.

Гудрамович В. С. Влияние отверстий на предельные состояния эле-ментов тонкостенных металлических оболочечно-пластинчатых конструкций / В. С. Гудрамович // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. – 2014. –Вип. 18, т. 2. – С. 47–60.

Гудрамович В. С. Моделирование процесса деформирования пластины с упругими протяжёнными включениями на основе метода конечных элементов / В. С. Гудрамович, Э. Л. Гарт, К. А. Струнин // Техническая механика. – 2014. – № 2. – С. 12–23.

Гузь А. Н. Методы расчета оболочек. В 5 т. Т. 1. Теория оболочек, ослаблен-ных отверстиями / А. Н. Гузь. – К. : Наук. думка, 1980. – 636 с.

Зенкевич О. К. Метод конечных элементов в технике / О. К. Зенкевич. – М.: Мир, 1975. – 541 с.

Савин Г. Н. Распределение напряжений около отверстий / Г. Н. Савин. – К.: Наук. думка, 1968. – 888 с.

Сулим Г. Т. Основи математичної теорії термопружної рівноваги деформівних твердих тіл з тонкими включеннями / Г. Т. Сулим. – Львів: Дослідно-видавничий центр НТШ, 2007. – 716 с.

Gudramovich V. S. Modeling of the behavior of plane-deformable elastic media with elongated elliptic and rectangular inclusions / V. S. Gudramovich, É. L. Gart, K. А. Strunin // Materials Science. – 2017. – Vol. 52, is. 6. – Р. 768–774.

Опубліковано
2017-07-01
Як цитувати
Гарт, Е. Л., & Різник, В. О. (2017). КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ПЛАСТИНИ З ДВОМА РОМБОВИДНИМИ ОТВОРАМИ Досліджено напружено-деформований стан прямокутної пружної пластини з двома ромбовидними отворами, що охоплені кутовими пружними включеннями трьох видів. Вивчено вплив величини ку. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (27), 43-51. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/374