Чисельне моделювання динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини при дії розподіленого імпульсного навантаження

  • V. F. Meish Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • Yu. A. Meish Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • V. M. Melnik Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
Ключові слова: конічні оболонки, змінна товщина, теорія оболонок типу Тимошенка, вимушені коливання, чисельний метод.

Анотація

Розглянуто задачу про неосесиметричні коливання конічної оболонки змінної товщини при дії нестаціонарного навантаження. Приведено постановку та розроблено алгоритм розв’язку поставленої задачі. Система диференціальних рівнянь базується на застосуванні теорії оболонок типу Тимошенка. Наведено конкретний приклад розрахунку динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини при нестаціонарному навантаженні.

Біографії авторів

V. F. Meish, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р фіз.-мат. наук
Yu. A. Meish, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Григоренко Я. М. Теория оболочек переменной жесткости / Методы расчета оболочек / Я. М. Григоренко, А.Т. Василенко. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 4. – 544 с.

Григоренко Я. М. Свободные колебания оболочечных конструкций / Я. М. Григоренко, Е. И. Беспалова, А. Б. Китайгородский, А. И. Шинкарь. – К. : Наук. думка, 1986. – 172 с.

Григоренко Я. М. Задачи статики анизотропных неоднородных оболочек / Я. М. Григоренко, А. Т. Василенко. – М. : Наука, 1992. – 336 с.

Головко К. Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках / К. Г. Головко, П. З. Луговой, В. Ф. Мейш; под ред. акад НАН Украины А. Н. Гузя. – К. : Изд. полигр. центр «Киевский ун-т», 2012. – 541 с.

Луговой П. З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций / П. З. Луговой, В. Ф.Мейш, Э. А.Штанцель. – К. : Изд-во. полигр. центр «Киевский ун-т», 2005. – 537 с.

Мейш В. Ф. Осесимметричные колебания конических оболочек переменной толщины при действии нестационарной нагрузки / В. Ф. Мейш, В. М. Мельник // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Д. : Вид-во ДНУ, 2012. – Вып. 18. – С. 132–139.

Мейш В. Ф. О динамическом поведении конической оболочки переменной толщины на упругом основании / В. Ф. Мейш, П. З. Луговой, В. М. Мельник // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Д. : Вид-во ДНУ. – Вып. 19. – С. 219–225.

Мейш В. Ф. До розрахунку неосесиметричних коливань конічних оболонок змінної товщини при нестаціонарних навантаженнях / В. Ф. Мейш, В. М. Мельник // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. Серія: Фіз.-мат. науки. – К. : Вид-во КНУ, 2012. – Вип. 3. – С. 83–86.

Преображенский И. Н. Устойчивость и колебания конических оболочек / И. Н. Преображенский, В. З. Грищак. – М. : Машиностроение, 1986. – 240 с.

Як цитувати
Meish, V. F., Meish, Y. A., & Melnik, V. M. (1). Чисельне моделювання динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини при дії розподіленого імпульсного навантаження. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (22), 169-181. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/38