Стаціонарна деформація конструкції виду пластина–складовий шар з пружними зв’язками

  • O. M. Мikhaylutsa Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье
  • L. M. Yegarmina Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье
  • S. O. Yakovleva Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье
Ключові слова: дисипація, пружний зв'язок, потенційні функції, инерціальність прошарку, перетворення Фур’є, метод Файлону.

Анотація

Розглядається дія рухомого навантаження на нескінченну пластину, що покоїться на складовому шарі з пружним зв'язком. Для вирішення задачі пропонується ефективний чисельно-аналітичний метод. Розв’язок отримано за допомогою інтегрального перетворення Фур'є і спеціального чисельного алгоритму, заснованого на методі Файлона для знаходження інтегралів обернення. Продемонстровано вплив піддатливості з'єднання на закономірності розподілу по товщині складової конструкції переміщення і напруження.

Біографії авторів

O. M. Мikhaylutsa, Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье
канд. техн. наук
L. M. Yegarmina, Запорожская государственная инженерная академия, Запорожье
канд. техн. наук

Посилання

Вольмир А. С. Нелинейная динамика пластин и оболочек / А. С. Вольмир. –М. :Наука, 1972.–432 с.

Горшков А. Г. Стационарные задачи динамики многослойных конструкций / А. Г. Горшков, В. И. Пожуев – М. : Машиностроение, 1992. – 224 с.

Крылов В. И. Методы приближенного преобразования Фурье и обращения Лапласа / В. И. Крылов, Н. С. Скобля – М. : Наука, 1974. – 223 с.

Chonan S. Moving load on a two-layered plate with imperfect bonding, resting on a fluid half-space / S. Chonan // Archive J. Appl. Mech. – No. 2. – Vol. 49. – Р. 97–106.

Як цитувати
МikhaylutsaO. M., Yegarmina, L. M., & Yakovleva, S. O. (1). Стаціонарна деформація конструкції виду пластина–складовий шар з пружними зв’язками. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (22), 182-191. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/39