Моделювання проектування шарнирно-стержневих систем мінімальної ваги в умовах нечіткої інформації

  • V. A. Baranenko Днепропетровский государственный химико-технологический университет, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Днепропетровск
  • S. N. Chaplygina Днепропетровский государственный химико-технологический университет, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Днепропетровск
Ключові слова: моделювання, шарнірно-стержневі системи, оптимальне проектування, динамічне програмування, нечіткі множини.

Анотація

Розглядається задача невизначеного програмування: оптимальне проектування стержневої статично невизначуваній системи за критерієм мінімуму витрати матеріалу. Такі величини, як геометричні розміри конструкції та навантаження, задаються в нечіткій формі. Для детермінованих даних оптимізаційної моделі на основі методу динамічного програмування і техніки послідовних наближень розроблена чисельно-аналітична процедура, яка була використана у випадку вихідних даних, що мають нечітку природу.

Посилання

Бараненко В. Оптимальне проектування ферм в умовах нечіткості завдання навантаження на основі моделей очікуваного значення і динамічного програмування / В. Бараненко // Theoretical Foundation of Civil Engineering. XIV Ed. - by W. - Szezseśniak, OP PW. – Warsaw, 2006. – P. 495–498.

Беллман Р. Прикладные задачи динамического программирования / Р. Беллман, С. Дрейфус. – М. : Наука, 1965. – 458 с.

Кофман А. Введение в теорию нечётких множеств / А. Кофман – М. : Радио и связь, 1992. – 432 с.

Почтман Ю. М. Динамическое программирование в задачах строительной механики / Ю. М. Почтман , В. А. Бараненко – М. : Стройиздат, 1975. – 110 с.

Рейтман М. И. Методы оптимального проектирования деформируемых тел / М. И. Рейтман , Г. С. Шапиро – М. : Наука, 1976. – 263 с.

Як цитувати
Baranenko, V. A., & Chaplygina, S. N. (1). Моделювання проектування шарнирно-стержневих систем мінімальної ваги в умовах нечіткої інформації. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 40-51. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/4