Математичне моделювання та визначення термопружного стану тонкої смуги за складного теплообміну

  • V. S. Popovych Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів
  • V. V. Yanishevskyi Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів
Ключові слова: термочутливе тіло, тонка пластинка, температурне поле, термопружний стан.

Анотація

На основі моделі термочутливого тіла, з використанням методу лінеаризувальних параметрів знайдено температурне поле в тонкій смузі, через поверхні якої здійснюється конвективний теплообмін з середовищами сталих температур. Визначено компоненти напружено-деформованого стану, спричиненого знайденим розподілом температури. На основі проведених числових досліджень проаналізовано вплив термочутливості матеріалу на температурне поле та напруження.

Біографія автора

V. S. Popovych, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, Львів
д-р техн. наук

Посилання

Коляно Ю. М. Методы теплопроводности и термоупругости неоднородного тела / Ю. М. Коляно. – К. : Наук. думка, 1992. – 280 с.

Кушнір Р. М. Моделювання та оптимізація в термомеханіці електропровідних неоднорідних тіл / Р. М. Кушнір, В. С. Попович //: Термопружність термочутливих тіл. Т. 3; під заг. ред. Я. Й. Бурака, Р. М. Кушніра. – Львів: Сполом, 2009. – 412 c.

Ломакин В. А. Теория упругости неоднородных тел / В. А. Ломакин. – М. : Из-во МГУ, 1976. – 368 с.

Лыков А. В. Теория теплопроводности / А. В. Лыков. – М. : Высшая школа, 1967. – 600 с.

Марочник сталей и сплавов / под ред. В. Г. Сорокина. – М. : Машиностроение, 1989. – 640 c.

Подстригач Я. С. Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках/ Я. С. Подстригач, Ю. М. Коляно. – К. : Наук. думка, 1972. – 308 c.

Попович В. С. Моделирование тепловых полей в тонких термочуствтельных пластинах / В. С. Попович // Моделирование и оптимизация сложных механических систем : сб. науч. трудов. – К. : Изд-во ин-та кибернетики, 1991. – С. 70–75.

Попович В. С. О решении стационарных задач теплопроводности контактирующих термочувствительных тел / В. С. Попович // Мат. методы и физ.-мех. поля, 1989. – Вып. 29. – С. 51–55.

Попович В. С. Термопружний стан термочутливої порожнистої кулі за умов конвективно-променевого теплообміну з довкіллям / В. С. Попович, Г. Ю. Гарматій, О. М. Вовк // Фіз.- хім. механіка матеріалів, 2006. – 42, № 6. – С. 39–48.

Carslaw H. S. Conduction of heat in solids Clarendon / H. S. Carslaw, J. C. Jaeger // Oxford, 1959. – 430 p.

Noda N. Thermal Stresses in Materials with Temperature-Dependent Properties / N. Noda // Thermal Stresses I. – North-Holland, Amsterdam. – 1986. – P. 391–483.

Popovych V. S. The thermoelastic state of a thermosensitive sphere and space with a spherical cavity subject to complex heat exchange / V. S. Popovych, R. M. Kushnir, O. M. Vovk, // J. Engng Math. – 2008. – Is. 2–4. – P. 375–369.

Prudnikov A. V. Direct Laplace transforms / A. V. Prudnikov, Yu. A. Brychkov, O. I. Marichev // Integrals and Series. – N.-Y. – 1992. – Vol. 4.– 331 p.

Prudnikov A. V. Inverse Laplace transforms. / A. V. Prudnikov, Yu. A. Brychkov, O. I. Marichev // Integrals and Series.– N.-Y. – 1992. – Vol. 5. – 595 p.

Як цитувати
Popovych, V. S., & Yanishevskyi, V. V. (1). Математичне моделювання та визначення термопружного стану тонкої смуги за складного теплообміну. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (22), 222-239. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/42