До дослідження згасаючіх коливань оболонок з використанням комбінованих голографічних інтерферограм

  • Yu. M. Selivanov Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
Ключові слова: оболонка, експоненціально згасаючі коливання, комбіновані голографічні інтерферограми.

Анотація

Приведено теоретичні основи підходу до визначення несталих зсувів поверхні за допомогою комбінованих голографічних інтерферограм, а також деякі дані щодо його апробації в дослідженнях низькошвідкісних (квазістатичних) деформацій неоднорідних оболонок.  Отримано формулу й відповідні графіки для освітленості смуг на комбінованої інтерферограмі поверхні при її експоненціально згасаючих коливаннях.

Біографія автора

Yu. M. Selivanov, Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
д-р техн. наук

Посилання

Вест Ч. Голографическая интерферометрия / Ч. Вест; пер. с англ. – М. : Мир, 1982. – 504 с.

Головко К. Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках / К. Г. Головко, П. З. Луговой, В. Ф. Мейш; под ред. акад. НАН Украины А. Н. Гузя. – К. : Издательско-полиграфический центр «Киевский университет», 2012. – 541 с.

Григоренко Я. М. Численно-аналитическое решение задач механики оболочек на основе различных моделей / Я. М. Григоренко, Г. Г. Влайков, А. Я. Григоренко. – К. : Академпериодика, 2007. – 472 с.

Гудрамович В. С. Голографическое исследование деформаций цилиндрической оболочки с седловыми опорами при термомеханическом нагружении / В. С. Гудрамович, Ю. М. Селиванов, В. Г. Трошин // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: зб. наук. праць. – Д. : Наука і освіта, 2008. – Вип. 9. – C. 61–71.

Михайлова М. И. Задачи нестационарного взаимодействия элементов конструкций с ударными волнами / М. И. Михайлова // Прикл. механика. – 2001. – Т. 37, № 10. – С. 3–23.

Островский Ю. И. Голографические интерференционные методы измерения деформаций / Ю. И. Островский, В. П. Щепинов, В. В. Яковлев. – М. : Наука, 1988. – 248. с.

Селіванов Ю. М. Аналіз несталих деформацій складної оболонки, що локально нагрівається, за допомогою комбінованих голографічних інтерферограм / Ю. М. Селіванов // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер. механіка. – 2006. – Вип. 10, т. 2. – C. 162–167.

Селиванов Ю. М. Голографический анализ неустановившихся деформаций сложных пластин и оболочек / Ю. М. Селиванов // Вісник Донець-кого ун-ту. Сер. А: Природничі науки. – 2002. – Вип. 2. – С. 91–96.

Селиванов Ю. М. Исследования неустановившихся деформаций тонкостенных структур с неоднородностями голографическим методом усред-нения во времени / Ю. М. Селиванов // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: зб. наук. праць. – Д. : ІМА-прес, 2009. – Вип. 10. – C. 247–256.

Селиванов Ю. М. К методу определения полей неустановившихся деформационных смещений с помощью комбинированных голографических интерферограмм / Ю. М. Селиванов, А. Н. Горбань // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: зб. наук. праць. – Д. : Наука і освіта, 2006. – Вип. 7. – C. 109–115.

Селиванов Ю. М. Применение комбинированных голографических интерферограмм к исследованию неустановившихся деформаций / Ю. М. Селиванов // Доп. НАН України. – 2007. – № 6. – С. 56–60.

Як цитувати
Selivanov, Y. M. (1). До дослідження згасаючіх коливань оболонок з використанням комбінованих голографічних інтерферограм. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (22), 240-249. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/43