КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ СТРИНГЕРА ТА ОРТОТРОПНОЇ ПЛАСТИНИ З КРИВОЛІНІЙНОЮ АНІЗОТРОПІЄЮ

  • А. Г. Шпорта ДВНЗ Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро
Ключові слова: штамп, взаємодія, анізотропія, асимптотичний метод, ковзання, зчеплення.

Анотація

За допомогою методу збурення розв'язання складних задач теорії пружності анізотропних середовищ зведене до послідовного розв'язання крайових задач теорії потенціалу. Досліджено ряд складних нових задач, зокрема, про передачу навантаження від жорсткого штампу до криволінійного сектору з циліндричною анізотропією за умови наявності у зоні контакту ділянок ковзання та ділянки зчеплення.  

Посилання

Галин Л. А. Контактные задачи теории упругости и вязкоупругости. М.: Наука, 1980. 303 с.

Копорулин В. Л., Моссаковская Л.В. Задача Галина для параболического штампа с трением и сцеплением. Научные труды SWorld. Иваново: Научный мир. 2016. В. 1(42). Т. 1. С. 72–79.

Маневич Л. И. Асимптотические методы в теории упругости ортотропного тела. Донецк: Вища шк., 1982. 152 с.

Маневич Л. И. Асимптотический метод в микромеханике композиционных материалов. К.: Вища шк., 1991. 131 с.

Острик В. И. Осесимметричный контакт штампа полиномиального профиля с упругим полупространством при наличии трения и сцепления // Прикладная математика и механика. 2013. Т. 77. С. 605-619.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Шпорта, А. Г. (2020). КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ СТРИНГЕРА ТА ОРТОТРОПНОЇ ПЛАСТИНИ З КРИВОЛІНІЙНОЮ АНІЗОТРОПІЄЮ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (30), 185-194. https://doi.org/10.15421/4219037