СУЧАСНІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНО-ОПТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НЕОДНОРІДНИХ КОНСТРУКЦІЙ (ОГЛЯД)

  • Ю. М. Селиванов Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
  • С. С. Кузенный Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро
Ключові слова: голографічна інтерферометрія, спекл-інтерферометрія, класична інтерферометрія, нові технології, області застосування

Анотація

Розглянуто стан технологій дослідження й неруйнівного контролю міцності та динамічних властивостей неоднорідних конструкцій на основі голографічної інтерферометрії, спекл-інтерферометрії, висококогерентної і низкокогерентної класичної інтерферометрії. Наведено їх особливості, області ефективного застосування.

Біографія автора

Ю. М. Селиванов, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Інженер І категорії кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій.Захистила магістерську роботу (2012 р) за спеціальністю «Комп’ютерна механіка» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.Тематика наукової роботи – експериментальне дослідження стійкості оболонкових конструкцій.

Посилання

Вест Ч. Голографическая интерферометрия; пер. с англ. М.: Мир, 1982. 504 с.

Горбатенко Б. Б., Рябухо В. П., Гребенюк А. А. и др. Контроль микроперемещений методами цифровой голографической и спекл-интерферометрии // Вестн. Саратовского гос. ун-та. 2010. Т. 4. № 1. С. 14–21.

Гудрамович В. С., Дзюба А. П., Селиванов Ю. М. Методы голографической интерферометрии в механике неоднородных тонкостенных конструкций: монография. Д.: Лира, 2017. 288 с.

Гудрамович В. С., Скальський В. Р., Селіванов Ю. М. Голографічне і акус-тико-емісійне діагностування неоднорідних конструкцій і матеріалів:монографія /. За заг. ред. З. Т. Назарчука. Львів: Простір-М, 2017. 492 с.

Гужов В. И., Ильиных С. П. Компьютерная интерферометрия. Новосибирск: Изд. НГТУ, 2004. 252 с.

Гуревич В. С., Гусев М. Е., Гапонов В. Е., Редкоречев В. И. Цифровая голографическая интерферометрия как метод анализа деформаций. Современное состояние и перспективы развития // Сб. трудов 7-й Междунар. научно-практич. конф. «Голография – наука и практика» 28–30 сентября 2010, Москва. С. 350–357.

Каленко Г., Штанько А. Цифровая корреляционная спекл-интер-ферометрия // Фотоника. 2010. № 4. С. 58–60.

Крюков Д. Б., Розен А. Е., Соловьев В. А., Лось И. С. Метод корреляционной спекл-интерферометрии для контроля биметаллов, полученных сваркой, взрывом // Изв. Волгоградского гос. техн. ун-та. 2006. № 9. С. 76–79.

Ларіонова О. О., Рожковський В. Ф., Сохач Ю. В. Голографічні технології в авіаційно-космічній техніці: навч. посіб./ Під ред. В. П. Малайчука. Д.: ДНУ, 2003. 272 с.

Лобанов Л. М., Знова В. А., Пивторак В. А., Киянец И. В. Технология неразрушающего контроля качества элементов и узлов авиационных конструкций методом электронной ширографии // Техн. диагностика и неразрушающий контроль. 2014. № 3. С. 15–19.

Минеев С. А., Угольников А. Ю., Лозовская Л. Б. Анализ спекл-изображений деформируемой поверхности на основе алгоритмов обработки оптического потока // Вестн. Нижегородского ун-та. Сер.: Радиофизика. 2014. № 2 (1). С. 81–86.

Муравський Л. І., Вороняк Т. І., Кметь А. Б. Лазерна інтерферометрія по-верхні для потреб технічної діагностики. Львів: Сполом, 2014. 272 с.

Муравський Л. І. Методи спекл-кореляції для дослідження механічних властивостей конструкційних матеріалів. К.: Наукова думка, 2010. 208 с.

Островский Ю. И., Щепинов В. П., Яковлев В. В. Голографические интерференционные методы измерения деформаций. М.: Наука, 1988. 248 с.

Селиванов Ю. М. Применение комбинированных голографических интерферограмм к исследованию неустановившихся деформаций // Доп. НАН України. Сер.: А. 2007. № 6. С. 56–60.

Baltisky S., Gurov J., De Nivola S. et. al. Characterization of microelectrome-chanical systems by the digital holography method // Imaging Sci. J. 2006. Vol. 54. No. 2. P. 103–110.

Goodman J. W. Speckle Phenomena in Optics: Theory and Applications. Greenwood Village, CO: Roberts and Company, 2007. 388 p.

Interferometry in Speckle Light: Theory and Applications. Eds. P. Jacquot, J.-M. Fournier. Berlin: Springer, 2000. 660 p.

Kreis T. Handbook of Holographic Interferometry: Optical and Digital Methods. WILEY–VCH Verlag Gmbh & Co., 2005. 542 p.

Pedrini G., Osten W., Gusev M. E. High-speed digital holographic interferometry for vibration measurement // Appl. Opt. 2015. Vol. 45. No 15. P. 3456–3462.

Schnars U., Jueptner W. Digital Holography: Digital Hologram Recording, Numerical Reconstruction, and Related Techniques. Dordrecht: Springer, 2005. 172 p.

Shchepinov V. P., Pisarev V. S. et al. Strain and Stress Analysis by Holographic and Speckle Interferometry. Chichester: John Wiley & Sons, 1996. 496 p.

Sirohi S. R. Optical Methods of Measurement: Wholefield Techniques, 2-nd ed. Boca Raton, FL: Taylor & Francis, 2009. 290 p.

Steinchen W., Yang L. Digital Shearography: Theory and Application of Digital Speckle Pattern Shearing Interferometry // SPIE Press. PM 100. Bellingham, WA: SPIE, 2003. 230 p.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Селиванов, Ю. М., & Кузенный, С. С. (2020). СУЧАСНІ ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНО-ОПТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ НЕОДНОРІДНИХ КОНСТРУКЦІЙ (ОГЛЯД). Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (30), 163-184. https://doi.org/10.15421/4219036