ПРОСТОРОВА ЗАДАЧА СТІЙКОСТІ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ, АРМОВАНОГО ДВОМА ПАРАЛЕЛЬНИМИ КОРОТКИМИ ВОЛОКНАМИ

  • В. С. Зеленский Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
  • В. А. Декрет Інститут механІки ім. С. П. Тимошенка НАН Україны, Київ
  • В. М. Быстров Інститут механІки ім. С. П. Тимошенка НАН Україны, Київ
Ключові слова: композитний матеріал, короткі волокна, критична деформація, тривимірна лінеаризована теорія стійкості, чисельний підхід

Анотація

З використанням основних співвідношень тривимірної лінеаризованої теорії стійкості і моделі кусково-однорідного середовища розв’язана просторова задача стійкості композитного матеріалу з армуючими волокнами скінченних розмірів. Досліджено залежність критичної деформації композитного матеріалу від геометричних характеристик армуючих волокон. Проведено порівняння з результатами, отриманими в рамках моделі "коротких волокон". Для розв’язування задачі стійкості застосований числовий підхід на основі методу сіток

Біографія автора

В. С. Зеленский, Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Інженер І категорії кафедри обчислювальної механіки і міцності конструкцій.Захистила магістерську роботу (2012 р) за спеціальністю «Комп’ютерна механіка» у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара.Тематика наукової роботи – експериментальне дослідження стійкості оболонкових конструкцій.

Посилання

Григоренко Я. М., Шевченко, А. Т. Василенко и др. Численные методы. Механика композитов: В 12-и т. / Под общей ред. А.Н. Гузя. Т.11. К.: “А.С.К.”, 2002. 448 с.

Гузь А. Н. Основы трехмерной теории устойчивости деформируемых тел. К.: Вища школа, 1986. 512 с.

Гузь А. Н., Декрет В. А. О двух моделях в трехмерной устойчивости композитных материалов ∕ ∕ Прикладная механика. 2008. Т. 44. №8. С. 3–31.

Гузь А. Н., Декрет В. А. Модель коротких волокон в теории устойчивости композитов. LAPLAMBERT Academic Publishing, 2015. 315 с.

Декрет В. А., Зеленский В. С., Быстров В. М. Устойчивость композитного материала, слабоармированного короткими волокнами // Пробл. обчисл. механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. 2016. Вип. 25. С. 27–39.

Pissanetzky S. Sparse Matrix Technology. London: Academic Press, 1984. 321 p.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Зеленский, В. С., Декрет, В. А., & Быстров, В. М. (2020). ПРОСТОРОВА ЗАДАЧА СТІЙКОСТІ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРІАЛУ, АРМОВАНОГО ДВОМА ПАРАЛЕЛЬНИМИ КОРОТКИМИ ВОЛОКНАМИ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (30), 88-95. https://doi.org/10.15421/4219029