Обчислювальні методи у нестаціонарних задачах теорії термопластичності

  • Yu. N. Shevchenko Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • P. A. Steblyanko Днепродзержинский государственный технический университет, Днепродзержинск
  • A. D. Petrov Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара, Днепропетровск
Ключові слова: числові методи, термопластичність, неізотермічні процеси навантаження.

Анотація

Дана геометрично лінійна постановка просторових нестаціонарних задач теорії термопружнопластичності, записано основні рівняння. Це рівняння теплопровідності, рівняння руху, геометричні співвідношення і визначальні рівняння, що описують неізотермічні процеси навантаження як по прямолінійних траєкторіях деформування, так і по траєкторіях деформування малої кривизни з урахуванням історії навантаження. У загальному вигляді сформульовано граничні та початкові умови. Розглянуто основні чисельні методи розв’язання нестаціонарних задач теорії термопружнопластичності для просторових тіл.

Біографії авторів

Yu. N. Shevchenko, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р техн. наук
P. A. Steblyanko, Днепродзержинский государственный технический университет, Днепродзержинск
д-р физ.-мат. наук

Посилання

Завьялов Ю. С. Методы сплайн-функций / Ю. С. Завьялов, Б. И. Квасов, В. Л. Мирошниченко. – М. : Наука, 1980. – 352 с.

Марчук Г. И. Методы расщепления / Г. И. Марчук. – М. : Наука, 1988. – 263 с.

Стеблянко П. А. Пространственные нестационарные задачи теории термоупругопластичности / П. А. Стеблянко. – К. : ИМ НАН Украины, 1997. – 273 с.

Стеблянко П. А. Методы расщепления в пространственных задачах теории пластичности. – К. : Наук. думка, 1998. – 304 с.

Стеблянко П. А. Методы решения нестационарных задач теории пластичности / П. А. Стеблянко. – Тверь: Приз, 1999. – 424 с.

Шевченко Ю. Н. Физические уравнения термовязкопластичности / Ю. Н. Шевченко, Р. Г. Терехов. – К. : Наук. думка, 1982. – 238 с.

Шевченко Ю. Н. Механика связанных полей в элементах конструкций. Т. 2. Термовязкопластичность / Ю. Н. Шевченко, В. Г. Савченко. – К. : Наук. дум-ка,1987. – 264 с.

Шевченко Ю. Н. Термовязкоупругопластические процессы сложного деформирования элементов конструкций / Ю. Н. Шевченко, М. Е. Бабешко, Р. Г. Терехов. – К. : Наук. думка, 1992. – 328 с.

Яненко Н. Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики / Н. Н. Яненко. – Новосибирск: Наука, 1967. – 195 с.

Steblyanko P. A. Calculation of temperature nonstationary stress-strained state of composite shall on the basis of combined 2D model with 3D elements / P. A. Steblyanko, Yu. N. Shevchenko // TS2005-7th International Congress on Thermal Stresses Related Topics, June 4-9, 2007. Taipei, Taiwan. – P. 647–650.

Shevchenko Yu. N. The non-stationary 2D and 3D coupled problems of thermal-elastic-plasticity / Yu. N. Shevchenko, P. A. Steblyanko // TS2005-6th International Congress on Thermal Stresses Related Topics, May 26-29, 2005. Vi-enna, Austria. –

P. 231–234.

Як цитувати
Shevchenko, Y. N., Steblyanko, P. A., & Petrov, A. D. (1). Обчислювальні методи у нестаціонарних задачах теорії термопластичності. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (22), 250-264. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/44