ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ СИЛИ НА ЛОКАЛЬНЕ ФРИКЦІЙНЕ ПРОКОВЗУВАННЯ ПІВПРОСТОРІВ

  • Н. І. Маланчук Інститут прикладних проблем Механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів
Ключові слова: контакт півпросторів, зосереджена сила, контактні напруження, фрикційне проковзування

Анотація

Розглянуто взаємодію двох пружних півпросторів з плоскими поверхнями та різними механічними характеристиками, що контактують під дією рівномірно розподілених на нескінченності стискальних зусиль та зосередженої сили, прикладеної у внутрішній точці верхнього тіла. За умови повного зчеплення півпросторів на лінії їх спряження знайдено нормальні та дотичні контактні напруження. На основі числового аналізу контактних напружень показано, що залежно від величини і орієнтації сили та пружних характеристик півпросторів вони перебуватимуть у зчепленні, або між ними виникатимуть одна чи дві ділянки фрикційного проковзування.

Посилання

Джонсон К. Механика контактного взаимодействия. М.: Мир, 1989. 510 с.

Маланчук Н. І. Проковзування тіл в околі розшарування за дії зосередженої приповерхневої сили // Мат. методи та фіз.–мех. поля. 2007. 50, № 4. С. 173–180.

Маланчук Н. І., Мартиняк Р. М. Інтегральні рівняння задачі про локальне контактне проковзування тіл за дії зосереджених сил // Прикл. пробл. мех. і мат. 2006. Вип. 4. С. 111–115.

Маланчук Н. І., Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. Фрикційне проковзування пружних тіл за наявності підповерхневого включення // Фіз.-хім. мех. матеріалів. 2016. 52, № 6. C. 69–74.

Мартиняк Р. М., Маланчук Н. І., Монастирський Б. Є. Зсув притиснутих одна до одної півплощин з поверхневою виїмкою. Ч. 2. Неповний контакт // Фіз.-хім. мех. матеріалів. 2006. 42, № 4. С. 114–120.

Мартыняк Р. М. Взаимодействие упругих полуплоскостей при неполном ме¬ханическом контакте // Мат. методы и физ.–мех. поля. 1985. № 22. С. 89–92.

Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М: Наука, 1966. 707 с.

Швець Р. М., Мартиняк Р. М., Криштафович А. А. Неповний механічний контакт двох пружних півплощин із орто¬тропних матеріалів // Фіз.-хім. мех. матеріалів. 1990. 26, № 3. С. 65–69.

Barber J. R., Ciavarella M. Contact Mechanics // Int. J. Solids Structures. 2000. Vol. 37. No 1-2. P. 29–43.

Comninou M. Barber J. Frictional slip between a layer and a substrate due to a periodic tangential surface force // Int. J. Solids Structures. 1983. Vol. 19. No. 6. P. 533–539.

Jager J. Half-planes without coupling under contact loading // Arch. Appl. Mech. 1997. Vol. 67. P. 247–259.

Malanchuk N., Martynyak R., Monastyrskyy B. Thermally induced local slip of con¬tacting solids in vicinity of surface groove // Int. J. Solids Structures. 2011. 48, Iss. 11-12. P. 1791–1797.

Опубліковано
2020-02-20
Як цитувати
Маланчук, Н. І. (2020). ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОЇ ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ СИЛИ НА ЛОКАЛЬНЕ ФРИКЦІЙНЕ ПРОКОВЗУВАННЯ ПІВПРОСТОРІВ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (30), 125-134. https://doi.org/10.15421/4219033