ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО І ЧИСЛОВОГО МЕТОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ПРЯМОКУТНИХ ПЛАСТИН

  • A. Ya. Grigorenko
  • M. Yu. Borysenko
  • O. V. Boychuk
  • V. S. Novytskyi
Ключові слова: квадратна пластина, вільні коливання, форми коливань, експеримент Хладні, метод скінченних елементів.

Анотація

Досліджуються динамічні характеристики тонкої ізотропної жорстко закріпленої квадратної пластини за допомогою реалізації некласичного експерименту Хладні та методу скінченних елементів, реалізованого на ліцензійному програмному комплексі FEMAP. Описується методика проведення експерименту і числового розрахунку. Проводиться порівняльний аналіз отриманих результатів експериментальних та числових досліджень. 

Посилання

Алгазин С. Д. Вычислительный эксперимент в задаче о свободных колебаниях прямоугольной пластины // Наука и техника транспорта. 2016. № 4. С. 100–107.

Борисенко М. Ю., Бойчук О. В., Борисенко І. А., Роговцов Ю. О. Комп’ютерне моделювання вільних коливань тонких пластин з різних матеріалів // Геометричне моделювання та інформаційні технології. Миколаїв, 2016. № 2. С. 29–33.

Будак В. Д., Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Пригода О. П., Бойчук О. В. Визначення власних частот тонкостінної оболонки некругового поперечного перерізу методом стробоголографічної інтерферометрі //. Пробл. обчислюв.ї механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. Д.: Ліра. 2015. Вип. 24. С. 18–25.

Будак В. Д., Григоренко О. Я., Борисенко М. Ю., Бойчук О. В. Вплив ексцентриситету еліптичної оболонки на розподіл її динамічних характеристик // Вісник Київського нац.. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Фіз.-мат. науки. 2015. Вип. 1. С. 23–28.

Мелешко В. В., Папков С. О. Изгибные колебания упругих прямоугольных пластин со свободными краями: от Хладни (1809) и Ритца (1990) до наших дней // Акустичний вісник. К. 2009. Т. 12. № 4. С. 34–51.

Нестеров С. В. Изгибные колебания квадратной пластины, защемленной по контуру // Механика твердого тела. 2011. № 6. С. 159–165.

Рудаков К. Н. FEMAP 10.2.0. Геометрическое и конечно-элементное моделирование конструкций. К.: НТУУ «КПИ», 2011. 317 с.

Budak V. D., Grigorenko A. Ya., Khorishko V. V., Borisenko M. Yu. Holographic Interferometry Study of the Free Vibrations of Cylindrical Shells of Constant and Variable Thickness // International Applied Mechanics. 2014. Vol. 50. N 1. P. 68–74.

Grigorenko A. Ya., Tregubenko T. V. Numerical and experimental analysis of natural vibrations of rectangular plates with variable thickness // International Applied Mechanics. 2000. Vol. 36. № 2. P. 268–270.

Grigorenko A. Ya., Borisenko M. Yu., Boichuk E. V., Prigoda A .P. Numerical Determination of Natural Frequencies and Modes of the Vibrations of a Thick-Walled Cylindrical Shell // International Applied Mechanics. 2018. Vol. 54. Nо 1. P. 75–84.

Grigorenko A. Ya., Efimova T. L. Spline-approximation method applied to solve natural-vibration problems for rectangular plates of varying thickness // International Applied Mechanics. 2005. Vol. 41. Nо 10. P. 1161–1169.

Grigorenko Ya. M., Grigorenko A. Ya., Efimova T. L. Spline-based investigation of natural vibrations of orthotropic rectangular plates of variable thickness within classical and refined theories // Journal of mechanics of materials and structures. 2008. Vol. 3. No. 5. P. 929–952.

Ma C.-C., Huang C.-H. Experimental whole-field interferometry for transverse vibration of plates // Journal of Sound and Vibration. 2004. Vol. 271. P. 493–506.

Опубліковано
2019-05-23
Як цитувати
Grigorenko, A. Y., Borysenko, M. Y., Boychuk, O. V., & Novytskyi, V. S. (2019). ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО І ЧИСЛОВОГО МЕТОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНИХ КОЛИВАНЬ ПРЯМОКУТНИХ ПЛАСТИН. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (29), 103-112. https://doi.org/10.15421/4219009

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають