ДО РОЗРАХУНКУ НА СТІЙКІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ОБОЛОНКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ДИСКРЕТНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ПРОМІЖНИХ ШПАНГОУТІВ

  • P. G. Degtyarenko
  • V. Z. Gristchak
  • N. M. Dyachenko
Ключові слова: стійкість оболонки, циліндричний і конічний відсіки складеної оболонкової конструкції, підкріплена оболонка, жорсткість шпангоуту, рівностійкість, локальні і загальні форми випинання.

Анотація

 Вивчається стійкість навантаженої зовнішнім тиском оболонкової конструкції, що складається з спряжених циліндричних та конічних відсіків, підкріплених дискретно розташованими шпангоутами. Циліндричні відсіки обираються постійної товщини, конічні – лінійно змінної. Стійкість складеної підкріпленої конструкції і окремих її частин визначається за допомогою матричного методу. Особлива увага приділяється пошуку параметрів рівностійких прольотів підкріпленої конструкції, в тому числі підбору раціональних жорсткостей шпангоутів, що забезпечують рівностійкість локальних і загальних (з захватом шпангоутів) форм випинання. Вивчаються конструкції з різними параметрами.      

Посилання

Аврамов К. В., Чернобрывко М. В., Батутина Т. Я., Дегтяренко П. Г., Тон-коноженко А. М. Динамическая неустойчивость обтекателей ракет // Космічна наука і техніка. 2015. Т. 21. № 1. С. 10–14.

Вольмир А. С. Устойчивость деформируемых систем. М.: Наука, 1967. 984 с.

Грищак В. З., Дьяченко Н. Н. Определение областей устойчивости конической оболочки при комбинированном нагружении на базе гибридного асимптотического подхода // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Фізико-математичні науки. 2017. №2. С. 33–46.

Грищак В. З., Маневич А. И. Влияние жесткости шпангоутов на изгиб из плоскости на устойчивость подкрепленной цилиндрической оболочки // Гидроаэромеханика и теория упругости. 1972. Вып. 14. С. 121–130.

Печников В. П., Захаров Р. В., Тарасова А. В. Проектирование вафельных оболочек топливных баков ракеты с учетом пластических деформацій // Инженерный журнал: наука и инновации. 2017. Вып. 11. С. 1–14.

Печников В.П. Исследование на основе полубезмоментной теории устойчивости конической оболочки, подкрепленной упругими шпангоутами // Изв. вузов. Машиностроение. 1968. № 10. С. 37–42.

Постнов В. А., Тумашик И. В., Москвина И. В. Об устойчивости подкрепленной цилиндрической оболочки // Проблемы прочности и пластичности. 2007. Вып. 69. С. 18–23.

Преображенский И. Н., Грищак В. З. Устойчивость и колебания конических оболочек. М.: Машиностроение, 1986. 240 с.

Саченков А. В. Об устойчивости круговой конической оболочки при совместном действии загрузок // Исследования по теории пластин и оболочек. 1964. № 2. С. 57–70.

Teng J. G., Rotter J. M. Buckling of Thin Metal Shells. CRC Press, London and New York,. 2004. 520 р.

Zhao Y, Teng J. G. A stability design proposal for cone-cylinder intersections under internal pressure // International Journal of Pressure Vessels and Piping, 2003. Vol. 80. No.5. P. 297–309.

Опубліковано
2019-05-24
Як цитувати
Degtyarenko, P. G., Gristchak, V. Z., & Dyachenko, N. M. (2019). ДО РОЗРАХУНКУ НА СТІЙКІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ ОБОЛОНКОВОЇ КОНСТРУКЦІЇ З УРАХУВАННЯМ ДИСКРЕТНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ПРОМІЖНИХ ШПАНГОУТІВ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (29), 113-131. https://doi.org/10.15421/42190010