КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ ПРИ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ

  • K. V. Panin Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Ключові слова: пластичність, пластинка, напружено-деформований стан, концентрація напружень, метод скінченних елементів, метод простої ітерації.

Анотація

Розглядається квазістатична задача про складне двохосьове навантаження квадратної пружно-пластичної пластинки з круговим отвором. В якості фізичних рівнянь використаний диференціально-нелінійний варіант теорії пластичності, що враховує мікродеформації. З використанням методу скінченних елементів отримані числові результати, що свідчать про те, що вплив історії навантаження на концентрацію напружень пластинки може бути значним.  

Посилання

Грубин А. Н. Нелинейные задачи концентрации напряжений в деталях машин. Л.: Машиностроение, 1972. 160 с.

Кадашевич Ю. И., Новожилов В. В., Черняков Ю. А. Теория пластичности и ползучести, учитывающая микродеформации // ПММ. 1986. Т.50. №6. С. 821–823.

Махутов H. A. Концентрация напряжений и деформаций в упругопласти¬ческой области деталей // Машиноведение. 1971. № 6. С. 54–60.

Морозов Е. М., Никишков Г. П. Метод конечных элементов в механике разрушения. М: Наука, 1980. 250 с.

Мустафин Ч. Г. Приближенный расчет концентрации напряжений и деформаций в пластической области и при ползучести // Проблемы прочности. 1976. № 5. С. 78–87.

Neuber Н., Hahn H.G. Stress concentration in scientific research and engineering // Applied Mechanics Reviews. 1966. 19. No. 3. P. 187–199.

Опубліковано
2019-05-27
Як цитувати
Panin, K. V. (2019). КОНЦЕНТРАЦІЯ НАПРУЖЕНЬ ПРИ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОМУ ДЕФОРМУВАННІ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (29), 188-197. https://doi.org/10.15421/42190015