ЗВ’ЯЗАНА ЗАДАЧА ПРО ТЕЧІЮ РІДИНИ У НЕЛІНІЙНО-ДЕФОРМІВНІЙ ТРУБІ

  • S. А. Plashenko Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
  • V. І. Kuz’menko Дніпровський національний університет ім. О. Гончара
Ключові слова: товстостінна труба, течія рідини, зв’язана задача, модель Муні, рівняння Бернуллі.

Анотація

Вивчаються задачі про великі деформації товстостінної труби під дією тиску рухомої рідини. Створено математичну модель процесу. Поведінка матеріалу труби описувалась моделлю Муні. Проведено аналіз області допустимих значень параметрів. Встановлено зв’язок між характером течії рідини та деформуванням труби. 

Посилання

Астраханцева Е. В., Гидаспов В. Ю., Ревизников Д. Л. Математическое моделирование гемодинаміки крупних кровеносных сосудов // Матем. Моделирование, 17:8 (2005), С. 61–80.

Гачкевич О. Р., Кушнір Р. М. Вибрані проблеми механіки зв’язаних полів // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2016. Т. 59. № 1. С. 7–24

.Каро К., Педли Т., Штотер Р., Сид У. Механика кровообращения. М.: Мир, 1981. 624с.

Козачок О. П., Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. Контакт пружних тіл за наявності газу та незмочувальної рідини у періодичних міжповерхневих просвітах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2015. Т. 51. № 6. C. 50–57.

Лурье А.И. Нелинейная теорія упругости. М.: Наука, 1980. 512с.

Лурье А.И.Теорияупругости. М.: Наука, 1970. 940с.

Fukushima T. and Homma T. A. Logistic-type curve fits pressure-diameter relationship for relaxed and contracted dog renal arteries // Biorheology. 1988. No 25. Р. 37–48.

Shumelchyk K., Kuzmenko V. Coupled problems of interaction of deformable bodies and liquid of high pressure // Mechanics and Control. AGH University of Science and Technology Press: Krakow. 2013. Vol.32. No 4. P. 136–142.

Опубліковано
2019-05-27
Як цитувати
PlashenkoS. А., & Kuz’menkoV. І. (2019). ЗВ’ЯЗАНА ЗАДАЧА ПРО ТЕЧІЮ РІДИНИ У НЕЛІНІЙНО-ДЕФОРМІВНІЙ ТРУБІ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (29), 198-206. https://doi.org/10.15421/42190016