РЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ЦИЛІНДРІВ З УРАХУВАННЯМ ДИСИПАЦІЇ ЕНЕРГІЇ

  • Л. О. Григор'єва 1Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ
  • О. І. Безверхий Національний транспортний університет, Київ
Ключові слова: Ключові слова: принцип Гамільтона – Остроградського; п’єзокерамічний циліндр; електричне навантаження; вимушені коливання; сплайн-апроксимації; резонансні частоти; дисипація енергії; тангенси втрат.

Анотація

Досліджуються коливання радіально поляризованих циліндрів на резонансних частотах з урахуванням дисипації енергії. Для врахування електричних, механічних та діелектричних втрат вводяться комплексні матеріальні сталі. Для розв’язування використовується варіаційно-сплайновий метод. Проаналізовано коливання циліндрів з п'єзокераміки PZT -4 при моногармонічних електричних навантаженнях та  різних граничних умовах на торцях, визначено резонансні частоти, досліджено вплив дисипації енергії на амплітудні значення при резонансах.  

Посилання

1. Безверхий О.І., Григор’єва Л.О.. Варіаційно-сплайновий метод в задачах дослідження осесиметричних коливань п’єзокерамічних тіл // Опір матеріалів і теорія споруд. Вип. 98. 2017. С. 149–161.
2. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности. М.: Мир, 1987. 542 с.
3. Дубенец В.Г., Савченко Е.В., Деркач О.Л. Нестационарные колебания балки с электровязкоупругими диссипативными накладками // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. № 3 (67) С.53–61.
4. Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. Методы сплайн-функций. М: Наука, 1980. 352 c.
5. Карлаш В.Л. Ще раз про втрати енергії в п’єзокерамічних резонаторах // Акуст. вісник. 2015. Т. 17, № 1. С. 34–47.
6. Карнаухов В.Г., Михайленко В.В. Нелинейная термомеханика пьезоэлектрических неупругих тел при моногармоническом нагружении. Житомир: ЖГТУ, 2005. 428 с.
7. Партон В.З., Кудрявцев Б.А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. М.: Наука, 1988. 472 с.
8. Шульга Н.А., Карлаш В.Л. Резонансные электромеханические колебания пьезоэлектрических пластин. К.: Наукова думка, 2007. 272 с.
9. Шарапов В.М., Сотула Ж.В., Куницкая Л.Г. Электроакустические преобразователи / Под ред. В.М. Шарапова. М.: Техносфера, 2013. 296 с., ISBN 978-5-94836-357-8.
10. Bezverkhyi O.I., Grigoryeva L.O. Comparative Analysis of Two Methods Used for the Investigation of Harmonic Vibrations of Piezoceramic Cylinders // Journal of Mathematical Sciences, 2019. Vol. 240, No. 2, July. DOI 10.1007/s10958-019-04342-6.
11. Ikeda, T. Fundamentals of Piezoelectricity. Oxford University Press, Oxford (1996).
12. Uchino K., Zhuang Y. and S.O. Ural Loss. Determination Methology for a Piezoelectric Ceramic: New Phenomenological Theory and Experimental Proposals // Journal of Advanced Dielectrics. 2011. Vol. 1. No. 1. P.17–31. DOI: 10.1142/S2010135X11000033
Опубліковано
2020-08-26
Як цитувати
Григор’єва, Л. О., & Безверхий, О. І. (2020). РЕЗОНАНСНІ КОЛИВАННЯ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ЦИЛІНДРІВ З УРАХУВАННЯМ ДИСИПАЦІЇ ЕНЕРГІЇ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (31), 44-54. https://doi.org/10.15421/4220004