Ізотропна пластина з теплопроникним розрізом при дії температурних градієнтів, що призводять до згину

  • N. S. Bondarenko
Ключові слова: ізотропна пластина, теплопроникний розріз, узагальнена теорія, параметр теплопроникності, критерій Біо.

Анотація

На базі узагальненої теорії розв’язана задача теплопровідності для ізотропної пластини, що містить теплопроникний розріз. Розглянута дія градієнтів температури, що призводять до згину. Досліджений вплив характеру та інтенсивності теплообміну із зовнішнім середовищем і параметра теплопроникності розрізу на збурене температурне поле, викликане наявністю розрізу.

Посилання

Бондаренко Н. С. Использование обобщенной теории в задачах теплопроводности для изотропных пластин с теплоизолированным разрезом / Н. С. Бондаренко, А. С. Гольцев // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. – 2012. – № 1. – С. 26–32.

Бондаренко Н. С. Коэффициенты интенсивности напряжений при термоупругом изгибе изотропных пластин с теплоизолированным разрезом в случае симметричного теплообмена / Н. С. Бондаренко, А. С. Гольцев // Вісн. Донец. ун-ту. Сер. А. – 2013. – № 2. – С. 20–26.

Бондаренко Н. С. Решение задачи теплопроводности для изотропной пластины с теплопроницаемым разрезом на базе обобщённой теории при симметричном теплообмене / Н. С. Бондаренко // Труды Ин-та прикл. математики и механики НАН Украины. – 2013. – Т. 27. – С. 30–40.

Кіт Г. С. Задачі стаціонарної теплопровідності і термопружності для тіла з теплопроникним дисковим включенням (тріщиною) / Г. С. Кіт, О. П. Сушко // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2009. – 52, № 4. – С. 150–159.

Кит Г. С. Плоские задачи термоупругости для тел с трещинами / Г. С. Кит, М. Г. Кривцун. – К. : Наук. думка, 1984. – 280 с.

Коваленко А. Д. Основы термоупругости / А. Д. Коваленко. – К. : Наук. думка, 1970. – 304 с.

Пелех Б. Л. Контактные задачи теории упругих анизотропных оболочек / Б. Л. Пелех, М. А. Сухорольский. – К. : Наук. думка, 1980. – 216 с.

Подстригач Я. С. Неустановившиеся температурные поля и напряжения в тонких пластинках / Я. С. Подстригач, Ю. М. Коляно. – К. : Наук. думка, 1972. – 308 с.

Хижняк В. К. Смешанные задачи теории пластин и оболочек: учеб. пособие // В. К. Хижняк, В. П. Шевченко; ДонГУ. – Донецк: ДонГУ, 1980. – 128 с.

Шевченко В. П. Задачи термоупругости тонких оболочек с разрезами: учеб. пособие / В. П. Шевченко, А. С. Гольцев. – К. : УМК ВО, 1988. – 84 с.

Bondarenko N. S. Solution of the heat conduction problem for anisotropic plates under concentrated thermal loading using legendre polynomials / N. S. Bondarenko, A. S. Gol’tsev // J. Math. Sci. – 2011. – Vol. 174, №. 3. – P. 400–414.

Kit H. S. Problems of stationary heat conduction and thermoelasticity for a body with heat release on a circular domain (crack) / H. S. Kit // J. Math. Sci. – 2010. – Vol. 167, №. 2. – P. 141–153.

Як цитувати
Bondarenko, N. S. (1). Ізотропна пластина з теплопроникним розрізом при дії температурних градієнтів, що призводять до згину. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (23), 52-63. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/5