ПРО СПОСІБ ЗНАХОДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ТРІЩИН МІЖ ДВОМА МАТЕРІАЛАМИ

  • О.В. Михаїл Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • В.В. Лобода Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: біматеріал, тріщина між двома матеріалами; зона передруйнування

Анотація

Запропонована модель для визначення параметрів руйнування тріщини зсуву, що виникає біля кутових точок області, складеної із двох різнорідних прямокутників різного розміру. Модель основана на введенні зон пластичності на продовженні тріщини та знаходженні локальної та глобальної складових швидкості звільнення енергії. Комбінація цих складових дозволяє без знаходження довжини пластичної зони знайти необхідний критичний параметр, що визначає розвиток тріщини. Підтвердження запропонованої методики продемонстровано шляхом застосування аналогічної моделі для тріщини типу І в однорідному матеріалі.

Посилання

1. Каминский А. А., Кипнис Л. А., Колмакова В. А. О модели Дагдейла для трещины на границе раздела различных сред, // Прикл. механика. 1999. Т. 35. № 1. С. 63–68.
2. Леонов М. Я., Панасюк В. В. Розвиток найдрібніших тріщин в твердому тілі // Прикл. механика. 1959. Т. 5. С. 391–401.
3. Панасюк В. В. Предельное равновесие хрупких тел с трещинами. К.: Науква думка, 1968. 248 с.
4. Dugdale D. S. Yielding of steel sheets containing slits // J. Mech. and Phys. Solids. 1960. Vol. 8. No 2. Р. 100–104.
5. Gao, H., Zhang, T.Y., Tong, P., Local and global energy release rates for an electrically yielded crack in a piezoelectric ceramic // J. Mech. and Phys. 1997. Solids 45. P. 491–510.
6. Griffith A. A. The phenomenon of rupture and flow in solids // Phil. Trans. Roy. Soc. 1920. Vol. A221. P. 163–198.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Михаїл, О., & Лобода, В. (2020). ПРО СПОСІБ ЗНАХОДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУЙНУВАННЯ ДЛЯ ТРІЩИН МІЖ ДВОМА МАТЕРІАЛАМИ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (32), 50-60. https://doi.org/10.15421/4220015