СКЛАДНИЙ ЗСУВ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОГО БРУСА З МІЖФАЗНОЮ ТРІЩИНОЮ

  • К.В. Панін Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Я.В Шуміхін Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: складений брус; міжфазна тріщина; складний зсув; теорія пластичності, що враховує мікродеформації; метод скінченних елементів; зона пластичності.

Анотація

Розглянуто задачу про визначення напружено-деформованого стану пружно-пластичного бруса з міжфазною крайовою тріщиною в умовах складного зсуву. Запропоновано числовий алгоритм розв'язання задачі, заснований на застосуванні методу скінченних елементів і диференціально-нелінійного варіанту теорії пластичності, що враховує мікродеформації (Новожилова, Кадашевіча, Чернякова). При різних схемах навантаження побудовані зони пластичності в перерізі бруса. Досліджено вплив історії навантаження та фізико-механічних властивостей матеріалів бруса на конфігурацію зон пластичності в околі вершини тріщини.

Посилання

Кадашевич Ю.И., Новожилов В.В., Черняков Ю.А. Теория пластичности и ползучести, учитывающая микродеформации // ПММ. 1986. Т. 50. № 6. С. 821–823.
2. Kadashevich Yu.I., Chernyakov Yu.A. Theory of plasticity taking into account micro stresses // Advanced in Mechanics. 1992. Vol.15. № 3–4. P. 3–39.
3. Черняков Ю.А. Вариационные принципы решения граничных задач теории микродеформации // Вопросы прочности и пластичности. Днепропетровск: 1997. С. 5–13.
4. Панин К.В., Черняков Ю.А. Напряженно-деформированное состояние в окрестности вершины трещины продольного сдвига при сложном нагружении // Вопросы механики деформирования и разрушения твердых тел. Днепропетровск: 1992. С. 39–45.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Панін, К., & Шуміхін, Я. (2020). СКЛАДНИЙ ЗСУВ ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНОГО БРУСА З МІЖФАЗНОЮ ТРІЩИНОЮ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (32), 61-68. https://doi.org/10.15421/4220016