МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ЕЛЕМЕНТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ МАТЕРІАЛІВ З ПАМ’ЯТТЮ ФОРМИ ПРИ ЗНАЧНИХ ДЕФОРМАЦІЯХ

  • П.О. Стеблянко Університет митної справи і фінансів, Дніпро
  • К.Е. Дьомічев Київський міжнародний університет, Київ
  • О.Д. Петров Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро,
Ключові слова: функціонально-неоднорідні матеріали; математичне моделювання; геометрична не лінійність; матеріали з пам’яттю форми

Анотація

Досліджено поведінку функціонально-неоднорідних матеріалів на прикладі матеріалів з пам’яттю форми при значних деформаціях (до 15%). Для розв’язання задач моделювання поведінки тіл із функціонально-неоднорідних матеріалів при великих деформаціях обов’язковою умовою є врахування нелінійності. При побудові фізичних співвідношень передбачається, що деформація в точці представлена як сума пружної складової, стрибка деформації при фазовому переході, пластичної деформації та деформації, яка викликана змінами температури. Задача розглядається в геометрично нелінійній постановці. При розв’язанні задачі пружно-пластичності враховується нелінійність в рівняннях руху (при деформаціях від 7% до 15%).

Посилання

. Коллеров М.Ю., Гусев Д.Е.,Гуртовая Г.В., Ручина Н.В., Гвоздева О.Н. Функцио-нальные материалы с эффектом памяти формы. М., 2015. 161 с.
2. Новожилов В.В. Теория упругости. Л: Судпромгиз, 1958. 371 с.
3. Поздеев А.А., Трусов П.В., Няшин Ю.И. Большие упруго-пластические деформации. Теория, алгоритмы, приложения. М.: Наука, 1986. 232 с.
4. Стеблянко П.А. Мeтоды расщепления в пространственных задачах теории пластичности. К.: Наукова думка, 1998. 304 с.
5. Шевченко Ю.Н..Савченко В.Г. Прoстранственные задачи термо-вязко-пластичности: фокус на украинские исследования (обзор) // Прикладная механика, 2016. Т. 52. № 3. С. 3–70.
6. Abeyaratne R., Knowles J.K., Evolution of Phase Transitions: A Continuum Theory // Cambridge University Press: 2006, 242 p.
7. Petrov А., Chernyakov Yu., Steblyanko P., Demichev K., Haydurov V. Development of the method with enhanced accuracy for solving problems from the theory of thermo-psevdoelastic-plasticity // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 4/7 (94). P. 25–33.
8.Shaw J.A., Kyriakides S. Initiation and propagation of localized deformation in elasto-plastic strips under uniaxial tension // International Journal of Plasticity. 1998. Vol.13. P. 837–871.
9.Steblyanko P., Shevchenko Yu. Computational methods in stationary and non-stationary thermal-plasticity problems. ETS-Encyclopedia of Thermal Stresses, Springer Verlag. 2014. N 7. P. 630–636.
10.Steblyаnko P., Chernyakov Yu., Petrov A., Loboda V. Phenomenological Model of Pseudo-Elastic-Plastic Material Under Nonstationary Combining Loading // Structural Integrity, Theoretical, Applied and Experimental Mechanics, Springer Verlag, 2019. Vol. 8. P. 205–208.
Опубліковано
2020-12-22
Як цитувати
Стеблянко, П., Дьомічев, К., & Петров, О. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ЕЛЕМЕНТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ІЗ МАТЕРІАЛІВ З ПАМ’ЯТТЮ ФОРМИ ПРИ ЗНАЧНИХ ДЕФОРМАЦІЯХ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (32), 81-94. https://doi.org/10.15421/4220018