Аналіз напруженого стану на продовженні тріщини, що розташована в тонкому прошарку ізотропного композиту

О. I. Voloshko

Анотація


Розглядається ізотропний пружний композит з тріщиною в тонкому з’єднувальному прошарку під дією механічних напружень. Матеріал прошарку приймається ідеально пружно-пластичний. Для розв’язання поставленої задачі використовується метод скінченних елементів. Аналізується поведінка напружень на продовженні тріщини в залежності від нормального та зсувного навантаження.


Ключові слова


композитний матеріал; тріщина; прошарок; метод скінченних елементів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бакиров В. Д. Модель Леонова–Панасюка–Дагдейла для трещины на границе соединения материалов / В. Д. Бакиров, Р. В. Гольдштейн // Прикладная математика и механика. – 2004. – 68, № 1. – С. 170–179.

Волошко О. І. Про вплив розподілу напружень в зоні передруйнування тріщини та товщини прошарку на параметри руйнування / О. І. Волошко, С. О. Смирнов // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Серія: Механіка. – 2010. – Вип. 14, т. 2. – C. 23–37.

Каминский А. А. О модели Дагдейла для трещины на границе раздела различных сред / А. А. Каминский, Л. А. Кипнис, В. А. Колмакова // Прикладная механика. – 1999. –35, № 1. – С. 63–68.

Леонов М. Я. Развитие мельчайших трещин в твердом теле / М. Я. Леонов, В. В. Панасюк // Прикладная механика. – 1959. – 5, № 4. – С. 391–401.

Шевельова А. Є. Про моделювання привершинних зон тріщини між двома анізотропними матеріалами / А. Є. Шевельова // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2000. – № 2. – С.33–40.

Choupani N. Mixed-mode cohesive fracture of adhesive joints: Experimental and numerical studies // Eng. Fracture Mech. – 2008. – № 75. – Р. 4363–4382.

Dugdale D. S. Yielding of steel sheets containing slits / D. S. Dugdale // J.Mech. and Phys. Solids. – 1960. – 8, № 2. – P. 100–104.

He M. E. Interface cracking phenomena in constrained metal layers / M. E. He, A. G. Evans and J. W. Hutchinson // Acta mater. – 1996. – № 7. – P. 2963–2971.

Pickthall C. Plasticity in constrained layers: model with point forces / C. Pickthall, C. Wang, L. R. F. Rose // Eng. Fracture Mech. – 2002. – № 69. – Р. 647–658.

Voloshko O. Analytical and numerical study of cohesive zones for a crack in an adhesive layer between identical isotropic materials / O. Voloshko, Y. Lapusta, V. Loboda // Engng. Fracture Mech. – 2010. – 77. – P. 2577–2592.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.