ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИНИКНЕННЯ ТРІЩИНИ НА КОНТУРІ ОТВОРУ З ВКЛЮЧЕННЯМ

  • А. П. Дзюба Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • А. Г. Пацюк Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: експериментальне моделювання тріщин; крихке і пластичне руйнування; концентратори напружень; отвори; включення; поляризаційно-оптичний метод; метод каустик.

Анотація

Моделюється процес утворення тріщини в зразках із оптично активного матеріалу на контурі кругового отвору пластини із полікарбонату з використанням включень з матеріалу, виготовленого на основі епоксидної смоли. Дослідження проводились шляхом спільного використання поляризаційно-оптичного методу та методу каустик. Досліджено крихке і пластичне руйнування зразків в результаті появи і розвитку тріщини. Отримані залежності J-інтегралу від величини навантаження зразка на згинання. Вивчено вплив закріплення включень жорстким та еластичним клеями. Викладена методика експериментальних досліджень. Результати подані у вигляді графіків та картин ізохром і каустик.

Посилання

1. Броек Д. Основы механики разрушения. Пер с англ. М.: Высшая школа, 1980. 386 с.
2. Лобода В.В. та ін. Проблеми механіки руйнування композитів з тріщинами на меж розподілу матеріалів. В кн. Актуальні проблеми механіки руйнування: монографія / під ред. М.В. Полякова. Д.: Ліра. 2018. С. 277–308.
3. Механика разрушения и прочности материалов: справочник у 4-х т. / Під ред. В.В. Панасюка. К.: Наукова думка, 1988. Т. 2. 620 с.
4. Моссаковский В.И., Рыбка М.Т. Обобщение критерия Гриффитса – Снеддона на случай неоднородного тела // Прикл. математика и механика. 1964. Т. 28. № 6. С. 1061–1069.
5. Пестриков В.М., Морозов Е.М. Механика разрушения твердых тел: курс лекцій. Санкт-Петербург: Профессия, 2002. 320 с.
6. Спосіб комбінованого визначення порогового коефіцієнту інтенсивності напружень у зразках з полікарбонату. Патент на корисну модель Ua № 141655 від 27.04.2020. Бюл. № 8. Авт.: Дзюба А.П., Пацюк А.Г., Полішко О.М.
7. Черепанов Г. П. Механика разрушения. Ижевск: Ин-т компьютерних исследований, 2012. 872 с.
8. Черепанов Г. П. О распространении трещин в сплошной среде // Прикл. математика и механика. 1967. Т. 31, вып. 3. С 111–116.
9. Экспериментальная механика: В 2-х кн.: Кн. 1. Пер. с англ./ Под ред. А. Кобаяси. М.: Мир, 1990. 612 с.
10. Rice J. R. A path independent integral and the approximate analysis of strain concentration by notches and cracks // J. Appl. Mech. 1968. Vol. 35. P. 379–386.
Опубліковано
2021-12-13
Як цитувати
Дзюба, А. П., & Пацюк, А. Г. (2021). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИНИКНЕННЯ ТРІЩИНИ НА КОНТУРІ ОТВОРУ З ВКЛЮЧЕННЯМ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (33), 55-65. https://doi.org/10.15421/4221005