ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ГОФРОВАНИХ КІЛЕЦЬ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ СУДИННИХ СТЕНТІВ

  • О. А. Дисковський Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро
  • Ю. П. Синиціна Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро
  • О. Д. Станіна
Ключові слова: судинний стент; гофроване кільце; зовнішній тиск; метод асимптотичної гомогенізації; залежність деформації від зовнішнього тиску; оптимізація форми профілю гофри.

Анотація

Розглянуто деформацію кільця, гофрованого перпендикулярно радіусу, що знаходиться під дією зовнішнього тиску. Застосовано метод асимптотичної гомогенізації. Отримано асимптотичну формулу залежності величини деформації від величини зовнішнього тиску для довільного гладкого профілю гофри. Поставлено задачу оптимізації форми профілю гофри по відношенню до супротиву зовнішнього тиску. Знайдений оптимальний профіль по своїй ефективності виявився близьким до синусоїдального, зменшення деформації склало менше одного відсотка.

Посилання

1. Andrianov I.I., Andrianov, I.V., Diskovsky, A.A., Ryzhkov, E.V. Buckling of corrugated ring under uniform external pressure. Symmetry. 2020. Vol. 12(8). Р.1250–1262.
2. Andrianov I.V., Awrejcewicz J., Diskovsky A.A.. Design optimization of FGM beam in stability problem. Engineering Computations. 2019. Vol. 36. Iss. 1. Р. 248–270.
3. Andrianov I.V., Awrejcewicz J., Diskovsky A.A.. The Optimal Design of a Functionally Graded Corrugated Cylindrical Shell under Axisymmetric Loading // Int. Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation. 2019. Vol. 20(3-4). Р. 387–398.
4. Syerko E., Diskovsky A.A., Andrianov I.V., Comas-Cardona S., Binetruy Ch. Corrugated beams mechanical behavior modeling by the homo-genization method // Int. J. Solids Struct. 2013. Vol. 50. P. 928–936.
Опубліковано
2021-12-13
Як цитувати
Дисковський, О. А., Синиціна, Ю. П., & Станіна, О. Д. (2021). ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ГОФРОВАНИХ КІЛЕЦЬ ЯК ЕЛЕМЕНТІВ СУДИННИХ СТЕНТІВ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (33), 66-75. https://doi.org/10.15421/4221006