ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТІЛА ВІРУСУ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ СПОСОБУ ЗНИЩЕННЯ ЙОГО АКУСТИЧНИМ ВПЛИВОМ

  • Т. С. Молнар Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Г. І. Сокол Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: віруси; знищення; акустика; коливання, резонансна частота.

Анотація

В рамках розділу прикладної механіки «Біомеханіка» запропоновано новий спосіб знищення вірусів за допомогою акустичних хвиль, проведено аналіз існуючих методів знищення вірусів. В даний час пошук нового способу знищення вірусів дуже актуальний. Для реалізації нового способу знищення були розраховані основні механічні властивості тіла вірусу, для знаходження резонансної частоти і подальшого його знищення.

Посилання

1. Акустичний спосіб знищення вірусів. Патент України на корисну модель України 104365 від 25.01.2016. Заявка № і 2015 07 084 від 16.07.2015. МПК (2016.01) АG1N 7/00 / Сокіл Г. І ., Соловйова Н. М., Шевченко І. В. Бюл. № 2 від 25.01.2016.
2. Акустичний спосіб знищення колорадського жука і пристрій для його здійснення: Пат. 25548 Україна, МКИ А 01 М 1/04, А 01 М 1/08. А.В. Сокол, Г.І. Сокол, Т.В. Сокол. № 97041627; Заявл. 07.04.97; Опубл. 25.12.98. Бюл. № 6. 2с.
3. Глазер Р. О. Очерк основ биомеханики. М.: Мир, 1988. 128 с.
4. Дуплищева О.М., Летучая С.А., Московцев О.С., Сокол Г.И. Определение жесткости и резонансной частоты тела колорадского жука // 2 Міжнар. конф. "Наука і освіта 99". Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1999. Т. 8. С. 24.
5. Сокол А.В., Сокол Г.И. О влиянии низкочастотных акустических колебаний на живые организмы // Акуст. вестник. 2001. Т. 4. №3. С. 67–69.
6. Сокол Г. И., Дуплищева О. М., Рыбалка Т. А. О воздействии звуковых и инфразвуковых акустических колебаний на живые организмы // Екологія та ноосфера 2009. Т. 20. № 3–4. С. 15–25.
7. Сокол Г.И., Рыбалка Т.А. Моделирование резонансних механических систем методом электромеханических аналогий // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла: зб. наук. праць. Д.: ДНУ, 2008. Вип. 9. С. 195–203.
8. Сокол Г.И., Пугачев А.С. К решению проблемы уничтожения вирусов акустическим способом // Наукові читання «Дніпровська орбіта-2020»: зб. доповідей. Дніпро: НЦАОМУ, 2020. С. 81–89.
9. Providing energy-saving technologies: technical, ecological and economic aspects. Collective monograph / Under the scientific editorship of the Prof. L.V. Nakashydze. NY: Yunona Publishing, USA, 2019. 136 p.
10. Delorey T.M., Ziegler C.G.K., Heimberg G. et al. COVID-19 tissue atlases reveal SARS-CoV-2 pathology and cellular targets // Nature. 2021. Vol. 595. Р. 107–113.
11. Lucas C., Klein J., Sundaram, M.E. et al. Delayed production of neutralizing antibodies correlates with fatal COVID-19 // Nat. Med. 2021. Vol.27(7). Р. 1178–1186.
12. Melms J .C., Biermann J., Huang H. et al. A molecular single-cell lung atlas of lethal COVID-19 // Nature. 2021. Vol. 595. Р. 114–119.
13. Sokol A., Sokol G. The Acoustic Method for the Destruction of the. Colorado Beetle // GAMM 99: Book of аbstracts. Metz: University de Metz, 1999. P. 148.
14. Wang G., Liu X., Shen J. et al. A deep-learning pipeline for the diagnosis and discrimination of viral, non-viral and COVID-19 pneumonia from chest X-ray images // Nat. Biomed. Eng. 2021.Vol. 5(6). Р. 509–521.
Опубліковано
2021-12-13
Як цитувати
Молнар, Т. С., & Сокол, Г. І. (2021). ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТІЛА ВІРУСУ З МЕТОЮ РЕАЛІЗАЦІЇ СПОСОБУ ЗНИЩЕННЯ ЙОГО АКУСТИЧНИМ ВПЛИВОМ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (33), 137-145. https://doi.org/10.15421/4221012