АНАЛІТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ ДЕЯКИХ МОДЕЛЬНИХ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОПРУЖНОСТІ

  • А. Г. Шпорта
  • Т. С. Кагадій
  • О. Д. Онопрієнко НТУ «Дніпровська політехніка», Дніпро,
Ключові слова: електропружність, двовимірні задачі електропружності, електричні складові, узагальнення методу збурень, п’єзоелектрики, вектор напруженності.

Анотація

Узагальнення методу малого параметру поширено на двовимірні задачі електропружності. Наведено розв’язання деяких прикладів таких задач, яки можна розглядати у якості модельних. Крайові задачі теорії електропружності для плоских ортотропних тіл зводяться до послідовного розгляду задач теорії потенціалу. Показано, що при розв’язанні крайової задачі електропружності з відповідними крайовими умовами методом збурень механічні та електричні складові можуть бути відокремлені, але мають взаємний вплив через крайові умови.

Посилання

1. Гринченко В. Т., Улитко А. Ф., Шульга Н. А. Электроупругость. К.: Наук. думка, 1989. 280 с.
2. Калоеров С. А., Самодуров А. А. Влияния значений пьезомодулей на пьезоэффект в задачах электромагнитоупругости // Теорет. и прикладная механика. 2010. Вып. 7. С. 118–130.
3. Калоеров С. А., Самодуров А. А. Задача электровязкоупругости для многосвязных пластинок // Математичні методи та фізико-механічні поля. 2014. № 57. С. 62–77.
4. Калоеров С. А., Самодуров А. А. Исследование электромагнитоупругого состояния пьезопластинки с подкрепленными отверстиями // Вісн. Донец. ун-та. Сер. А.: Природ. науки. 2013. Вып. 1. С. 42–48.
5. Онопрієнко О. Д., Лобода В. В. Електропровідна тріщина між різнорідними п’єзоелектричними матеріалами з контактуючими берегами // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Фіз.-мат. науки. 2015. № 1. С. 117–127.
6. Партон В. З., Кудрявцев Б. А. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. М.: Наука, 1988. 472 с.
7. Пастернак Я.М., Сулим Г.Т., Пастернак Р.М. Вивчення напруженого стану тіл із функціональних структурно неоднорідних матеріалів: огляд публікацій до 2010 р. // Опір матеріалів і теорія споруд. 2015. № 95. C. 35–80.
8. Пастернак Я. М., Сулим Г. Т., Пастернак Р. М. Дія зосереджених джерел тепла в піроелектрику з тріщинами за сталої температури на їх берегах // Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2015. Т. 51. С. 55–61.
9. Govorukha V., Kamlah M., Sheveleva A. Influence of concentrated loading on opening of an interface crack between piezoelectric materials in a compressive field // Acta Mechanica. 2015. Vol. 226, Iss. 7. P. 2379–2391. https://doi.org/10.1007/s00707-015-1329-z
10. Herrmann K. P., Loboda V.V., Govorucha V.B. On contact zone models for an interface crack with electrically insulated crack surfaces in a piezoelectric bimaterial // Int. J. of Fracture. 2001. Vol. 111. P. 203–227.
11. Herrmann K. P., LobodaV.V. Fracture mechanical assessment of electrically permeable interface cracks in piezoelectric bimaterials by consideration of various contact zone models // Archive of Applied Mechanics. 2000. Vol. 70. P. 127–143.
Опубліковано
2021-12-13
Як цитувати
Шпорта, А. Г., Кагадій, Т. С., & Онопрієнко, О. Д. (2021). АНАЛІТИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ ДЕЯКИХ МОДЕЛЬНИХ ЗАДАЧ ЕЛЕКТРОПРУЖНОСТІ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (33), 171-183. https://doi.org/10.15421/4221015