ДОСЛІДЖЕННЯ РУХОМОЇ ТРІЩИНИ В АНІЗОТРОПНОМУ МАТЕРІАЛІ

  • Д. В. Білий Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • О.В. Комаров Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: тріщина в анізотропному просторі; напруження; задача лінійного спряження.

Анотація

Розглядається задача про визначення напружено-деформівного стану в околі вершини тріщини, що рухається з усталеною швидкістю в пружному однорідному ортотропному просторі. Тріщина знаходиться під дією зосередженого навантаження, прикладеного до її берегів, яке рухається разом із нею. Для знаходження розв'язку задачі застосовано метод узагальнених комплексних потенціалів, за допомогою якого отримано систему задач лінійного спряження, які розв'язано аналітично. Визначені напруження на продовженні тріщини та побудовані їх залежності від швидкості руху, досліджено характер розкриття тріщини

Біографія автора

Д. В. Білий, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 

Посилання

1. Ашкенази Е. К., Ганов Э. В. Анизотропия конструкционных материалов. Справочник. Л : Машиностроение, 1972. 40 с.
2. Лехницкий С. Г. , Некоторые случаи упругого равновесия однородного цилиндра с произвольной анизотропией // Прикладная математика и механика. 1939. Т. 2, вып. 3. C. 345–367.
3. Лехницкий С. Г. Теория упругости анизотропного тела. М.: Наука, 1977. 140 с.
4. Малмеистер А. К., Тамуж В. П., Тетерс Г. А. Сопротивление жестких полимерных материалов. Изд. 2. Рига: Зинатне, 1972. 541 с.
5. Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. М.: Наука, 1966. 707 с.
6. Freund L. B. Dynamic Fracture Mechanics // Cambridge University Press.1990. Р. 310–320.
7. Stroh A. N. Steady state problems in anisotropic elasticity // J. Math. Phys. 1962. Vol. 41. P. 77–103.
8. Yoffe E. The moving Griffith crack // Phil. Mag. 1951. Vol. 42. P. 739–750.
Опубліковано
2022-09-22
Як цитувати
Білий, Д. В., & Комаров, О. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ РУХОМОЇ ТРІЩИНИ В АНІЗОТРОПНОМУ МАТЕРІАЛІ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 1(34), 5-15. https://doi.org/10.15421/4222101