ПРЯМОКУТНА ПЛАСТИНКА З БОКОВИМИ ВИТОЧКАМИ В УМОВАХ ПОВЗУЧОСТІ

  • К.В. Панин Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • С. Чіквана Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: плоский напружений стан; усталена повзучість; теорія старіння; ізохронні криві повзучості; метод скінченних елементів; деформаційна теорія; метод змінних параметрів пружності.

Анотація

Розглядається усталена повзучість прямокутної пластинки з боковими виточками. Запропоновано числовий алгоритм розв’язання цієї граничної задачі. Він базується на застосуванні методу скінченних елементів і варіанту теорії старіння (Работнова). З урахуванням подібності ізохронних кривих повзучості матеріалу пластинки гранична задача теорії повзучості зведена до задачі в рамках деформаційної теорії пластичності для певного моменту часу. Лінеаризація рівнянь деформаційної теорії пластичності досягається за допомогою методу змінних параметрів пружності. На кожному кроці методу змінних параметрів пружності застосовується метод скінченних елементів. Як базовий для даного методу обраний ізопараметричний чотирикутний скінченний елемент. Отримані картини напружено-деформованого стану пластинки для різних моментів часу.

Посилання

Работнов Ю. Н. Ползучесть элементов конструкций. М.: Наука, 1966. 752 с.
2. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975. 541 с.
3. Морозов Е. М., Никишков Г. П. Метод конечных элементов в механике разрушения. М.: Наука, 1980. 256 с.
4. Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М.: Мир, 1979. 392 с.
5. Малинин Н.Н. Прикладная теория пластичности и ползучести. М.: Машиностроение, 1975. 398 с.
6. Петерсен Р. Коэффициенты концентрации напряжений. М.: Мир, 1977. 302 с.
Опубліковано
2022-09-22
Як цитувати
Панин, К., & Чіквана, С. (2022). ПРЯМОКУТНА ПЛАСТИНКА З БОКОВИМИ ВИТОЧКАМИ В УМОВАХ ПОВЗУЧОСТІ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 1(34), 93-100. https://doi.org/10.15421/4222108