МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І РОЗТАШУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ ВКЛЮЧЕНЬ НАВКОЛО ЕЛІПТИЧНОГО ОТВОРУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ НАПРУЖЕНЬ В ПРЯМОКУТНІЙ ПЛАСТИНІ

  • Е.Л. Гарт Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • Я.В. Рибалко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: прямокутна пружна пластина; еліптичний отвір; еліптичні включення; коефіцієнт концентрації напружень; метод скінченних елементів.

Анотація

Досліджено вплив відстані, способу розташування та механічних властивостей еліптичних включень на напружено-деформований стан прямокутної пластини з центрально розташованим еліптичним отвором при її пружному деформуванні. На основі проведеного комп’ютерного моделювання проаналізовано різні варіанти розташування двох «жорстких» та «м’яких» еліптичних включень навколо отвору. Надано рекомендації щодо зменшення коефіцієнта концентрації напружень у пластині

Посилання

1. Божидарнік В. В., Сулим Г. Т. Елементи теорії пружності. Львів: Світ, 1994. 560 с.
2. Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности: Пер. с англ. М.: Мир, 1987. 542 с.
3. Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основи: Пер. с англ. М.: Мир, 1984. 428 с.
4. Гарт Э. Л. Конечноэлементный анализ плоскодеформируемых сред с включениями // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. 2011. Вип. 15. Т. 2. С. 39–47.
5. Гарт Е. Л., Гудрамович В. С. Проекційно-ітераційні схеми реалізації методу скінченних елементів в задачах деформування пластин з отворами та включеннями // Матем. методи і фіз.- мех. поля. 2013. Т. 56. № 2. С. 48–59.
6. Гарт Е. Л., Ніжніченко К. О. Числовий аналіз рівноваги пружної пластини з включенням на основі проекційно-ітераційного варіанта методу скінченних елементів // Техническая механика. 2011. № 1. С. 61–69.
7. Гарт Е. Л., Рибалко Я. В. Взаємовплив кругового отвору і оточуючих його еліптичних включень при пружному деформуванні прямокутної пластини // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. Дніпро: Ліра, 2019. Вип. 30. С. 5–18.
8. Гарт Е. Л., Рибалко Я. В. Комп’ютерне моделювання впливу розташування і механічних властивостей еліптичних включень на процес деформування пружної пластини з круговим отвором // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. праць. Дніпро: Ліра, 2021. Вип. 33. С. 32–42.
9. Гудрамович В. С. Влияние отверстий на предельные состояния элементов тонкостенных металлических оболочечно-пластинчатых конструкций // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер.: Механіка. 2014. Вип. 18, т. 2. С. 47–60.
10. Гудрамович В. С., Гарт Е. Л., Рябоконь С. А. Упругопластическое деформирование прямоугольных пластин с двумя отверстиями различной формы // Техническая механика. 2009. № 4. С. 102–110.
11. Зенкевич О. К. Метод конечных элементов в технике: Пер. с англ. М.: Мир, 1975. 271 с.
12. Космодамианский А. С. Плоская задача теории упругости для пластин с отверстиями, вырезами и выступами. К.: Вища школа, 1975. 236 с.
13. Савин Г. Н. Распределение напряжений около отверстий. К.: Наук. думка, 1968. 888 с.
14. Hart E. L., Hudramovich V. S. Projection-iterative schemes for the implementation of variational-grid methods in the problems of elastoplastic deformation of inhomogeneous thin-walled structures // J. Math. Sci. 2021. Vol. 254. No. 1. P. 21–38.
15. Hudramovich V. S., Gart É. L., Strunin K. А. Modeling of the behavior of plane - deformable elastic media with elongated elliptic and rectangular inclusions // Materials Science. 2017. Vol. 52. Iss. 6. Р. 768–774.
16. Hulbert L. E. The numerical solution of two-dimensional problems of the theory of elasticity. 1962. 178 p.
17. Hulbert L. E., Niedenfuhr F. W. Accurate calculation of stress distributions in multiholed plates // J. Eng. Industry. 1965. Vol. 87. P. 331–335.
18. Mohammadi M., Dryden J. R., Jiang L. Stress concentration around a hole in a radially inhomogeneous plate // Intern. J. Solids Structures. 2011. Vol. 48. P. 483–491
Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Гарт, Е., & Рибалко, Я. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І РОЗТАШУВАННЯ ЕЛІПТИЧНИХ ВКЛЮЧЕНЬ НАВКОЛО ЕЛІПТИЧНОГО ОТВОРУ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ НАПРУЖЕНЬ В ПРЯМОКУТНІЙ ПЛАСТИНІ . Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (35), 17-28. https://doi.org/10.15421/4222212