ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЗДОВЖНЬОГО З’ЄДНУВАЛЬНОГО ПОТОВЩЕННЯ СТІНКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ НА КРИТИЧНУ СИЛУ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ

  • А. П. Дзюба Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • О. М. Полішко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • В. Ф. Степаненко Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: циліндричні оболонки; експериментальні дослідження; вплив з’єднувального шва; стійкість; поздовжній стиск; кручення.

Анотація

Подані результати експериментальних досліджень впливу жорсткості поздовжнього з’єднувального шва на боковій поверхні моделей циліндричних оболонок на критичну силу втрати стійкості при осьовому стиску і крученні. Замість вирішення проблеми виготовлення в однакових умовах циліндричних оболонок за наявності та без з’єднувального шва пропонується методика неявного дослідження цього аспекту проблеми шляхом вивчення впливу розташування одного кругового отвору різного діаметра на різній відстані від з’єднувального потовщення у середньому поперечному перерізі на критичну силу втрати стійкості. Результати подані у вигляді графіків залежностей критичної сили від кута розташування отвору відносно з’єднувального шва. Отримані дані можуть бути корисними для обґрунтування достовірності математичних моделей процесів втрати стійкості оболонкових конструкцій.

Посилання

1. Бєбкок У.Д. мл. Эксперименты по устойчивости оболочек. В кн. Тонкостенные оболочечные конструкции,1980. С. 355–379.
2. Воробкова Н.Л., Преображенский И.Н. Обзор исследований по устойчивости пластинок и оболочек, ослабленных отверстиями // Расчет пространственных конструкций. 1973. Вып. 15. С. 89–112.
3. Григолюк Э.И., Кабанов В.В. Устойчивость оболочек. М.: Наука, 1987. 360 с.
4. Дзюба А.П., Прокопало Є.Ф., Дзюба П.А. Несуча здатність циліндричних оболонок з отворами. Дніпро: Ліра, 2014. 223 с.
5. Доннелл Л.Х., Ван К. Влияние неправильностей в форме на устойчивость стержней и тонкостенных цилиндров при осевом сжатии // Механика. Сб. перев. и обзоров иностр. период. лит–ры. 1951. № 4(8). С. 91–107.
6. Коноплев Ю.Г., Тильш А.Л. Устойчивость цилиндрических оболочек с вырезами при осевом сжатии, кручении и внешнем давлении // Теория пластин и оболочек. Казань, 1973. Вып. 3. С. 3–13.
7. Преображенский И.Н. Устойчивость и колебание пластинок и оболочек с отверстиями. М.: Машиностроение, 1981. 192 с.
8. Чебанов В.М. Исследование устойчивости тонко¬стенных оболочек при помощи моделей из бумаги // Инженерный сборник. Институт механики АН СССР. 1955. Т. ХХІІ. С. 68–73.
9. Dzyuba A., Prokopalo E., Dzyuba P., “Experimental investigation on the torsional stability of cylindrical shells weakened be circular holes” // Journal Strength of Materials. 2017. Vol. 49(6). Р. 829–837.
10. Dzyuba A.P., Dzyuba P.A., Iskanderov B.A. Experimental research of cylindrical shells stability with rectangular holes of different sizes under transversal bending // Int. J. on “Technical and Physical Problems of Engineering”. 2022. Iss. 52. Vol. 14. № 3. P. 94–99.
11. Evkin A.Yu., Krasovsky V.L. A new model for calculation of critical pressure of cylindrical shells with initial imperfections // Proc 28-th Polish. Solid Mechanics Conf. Kozubnik. 1990. P. 65–68.
12. Rhode R.V., Lundquist E.E. Strength tests on paper cylinders in compression bending and shear // NASA. Techn. Notc. 1931. № 370.
13. Starnes D. Influence of cutouts on the stability of thin shells. Thin-walled shell structures: Theory, experiment and design (translated from English.)” 1980. P. 303–319.
14. Stasiewics P., Analytical and experimental studies of stability of cylindrical shells with a Cut–Out // Mechanics and Mechanical Engineering. 2013. Vol. 17(2). P. 167–176.
15. Tennyson R. The effects of unreinforced circular cutouts on the buckling of circular shells under axial compression // Trans. ASME. 1968. Vol. 90. №. 4. P. 541–546.
16. Todchuk V. Stability of cylindrical shells // Modern aviation and space technologies. 2018. № 3(76). P. 56–61.
Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Дзюба, А. П., Полішко, О. М., & Степаненко, В. Ф. (2022). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЗДОВЖНЬОГО З’ЄДНУВАЛЬНОГО ПОТОВЩЕННЯ СТІНКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ НА КРИТИЧНУ СИЛУ ВТРАТИ СТІЙКОСТІ . Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (35), 42-52. https://doi.org/10.15421/4222214