ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛУ В ЗОНІ КОНЦЕНТРАТОРУ НАПРУЖЕНЬ ВІД ШВИДКОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ В ЗРАЗКАХ ІЗ ПОЛІКАРБОНАТУ

  • А. П. Пацюк Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • А. П. Дзюба Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  • О. А. Дзюба Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: експеримент; температура; теплове випромінювання; зразки з полікарбонату; концентратори напружень; згинання

Анотація

Наведено результати експериментальних досліджень по визначенню температури в зоні концентраторів напружень в зразках з полікарбонату при згинанні. Енергія теплового імпульсу вимірювалась приладом калориметричного типу ИКТ-1н і двопроменевого осцилографа С1-69. Тривалість дії теплового потоку фіксувалась осцилографом С1-69. Реєстрація напружено-деформованого стану в околі отворів-концентраторів проводилась методом каустик. Побудовані залежності величини температури в зоні концентратору від швидкості навантаження. Наведені картини температури, які отримані за допомогою термореєстратора. Результати можуть бути корисними для побудови методики неруйнівного контролю конструктивних елементів.

Посилання

1. Банников М.В., Терёхина Л.И., Плехов О.А. Экспериментальное исследова¬ние особенностей процесса генерации тепла в вершине усталостной трещины // Вестник Ин-та механіки сплошных сред. УрОРАН. 2011. №1/17. С. 14–27.
2. Броек Д. Основы механики разрушения. Пер с англ. М.: Высшая школа, 1980. 386 с.
3. Дзюба А.П., Пацюк А.Г.Експериментальне моделювання процесу виникнення тріщини на контурі отвору з включенням // Пробл. обчисл. мех. і міцност конструкцій: зб. наук. праць. 2021. Вип. 33. С. 55–65.
4. Дзюба А.П., Пацюк А.Г., Полішко О.М. Спосіб визначення пластичної складової енергії деформування в зразках з полікарбонату. Патент на корисну модель № 148715 від 08.09.2021.
5. Дзюба А.П., Пацюк А.Г., Полішко О.М. Спосіб визначення пружної та пластичної складових енергії деформування в околі тріщини в зразках з полікарбонату на згин. Патент на корисну модель № 151117 від 08.06.2022.
6. Дзюба А.П., Пацюк А.Г., Полішко О.М. Спосіб визначення температури в зоні концентратора напружень при навантаженні зразків з полікарбонату. Патент на корисну модель № 151120 від 08.06.2022.
7. Лобода В.В. та ін. Проблеми механіки руйнування композитів з тріщинами на меж розподілу матеріалів. В кн. Актуальні проблеми механіки руйнування: монографія / під ред. В.М. Полякова. Д.: Ліра. 2018. С. 277–308.
8. Мойсейчик Е.А. Исследование теплообразования и зарождения разрушения в стальной растянутой пластине с конструктивно-технологическим дефектом // Прикл. мех. и техн. физика. 2013. Т. 54. С. 134–143.
9. Моссаковский В.И., Рыбка М.Т. Обобщение критерия Гриффица – Снеддона на случай неоднородного тела // Прикл. математика и механика. 1964. Т. 28. № 6. С. 1061–1069.
10. Панасюк В.В. Предельное равновесие хрупких тел. С трещинами. К.: Наукова думка, 1968. 248 с.
11. Пестриков В.М., Морозов Е.М. Механика разрушения твердых тел: курс лекцій. Санкт-Петербург: Профессия, 2002. 320 с.
12. Терехов А.И., Банников М.В., Плеханов О.А., Плеханова Э.В. Эксперимен-тальное исследования генерации тепла в вершине усталостной трещины // Письма в ЖТФ. 2012. Т. 38. № 16. С. 9–15.
13. Терёшин Д.А. Развитие длинных усталостных трещин в стальних образцах под действием движущихся теплових полей // Вестник ЮУрГУ. Сер.: Машиностроение 2006. Вып.8. № 11. С. 47–53.
14. Филипенко А.А., Будадин О.Н., Хузин Р.К Тепловой контроль концентраторов напряжений в конструкциях из полимерно-конструкционных материалов // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. 2011. № 3. С. 44–45.
15. Черепанов Г. П. Механика разрушения. Ижевск: Ин-т комп’ютерних исследований. 2012. 872 с.
16. Экспериментальная механика: В 2-х книгах: Книга 1. Пер. с англ. /Под ред. А. Кобаяси. М.: Мир, 1990. 612 с.
17. Kuchling H. Physik Von Fachschuldozent. Veb Fachbuchverlag Leipzig, 1980. 142 p.
18. Rittel D. Thermomechanical aspects of dynamic crack imitation // International Journal of Fracture. 2004. Vol. 99. P. 201–212.
19. Weichert R., Schoenert K. Heat generation at the tip of a moving crack // J. Mech. Phys. 1978. Vol. 26. P. 151–161.
20. Wells A.A. The mechanics of notch brittle fracture // Weld. Res. 1953. Vol. 7. No 2. P. 34–56.
Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Пацюк, А. П., Дзюба, А. П., & Дзюба, О. А. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВЕРХНІ МАТЕРІАЛУ В ЗОНІ КОНЦЕНТРАТОРУ НАПРУЖЕНЬ ВІД ШВИДКОСТІ НАВАНТАЖЕННЯ В ЗРАЗКАХ ІЗ ПОЛІКАРБОНАТУ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (35), 64-72. https://doi.org/10.15421/4222216