ЙМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ДОВГОТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ

  • В.П. Пошивалов Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного агентства України, Дніпро,
Ключові слова: довготривала міцність; повзучість; ймовірність неруйнування; пошкоджуваність; час до руйнування; середнє квадратичне відхилення часу до руйнування.

Анотація

Запропонована ймовірнісна модель довготривалої міцності, яка базується на кінетичній теорії та теорії надійності. Розглянуто два випадки, коли  руйнування йде переважно по границях зерен з утворенням клиноподібних тріщин та коли руйнування йде переважно по границях зерен з утворенням пор. Для ступеневих законів повзучості та міжзеренної і внутризеренної пошкоджуваності визначено середній час до руйнування та його, середнє квадратичне відхилення. Проведено порівняння теоретичних розрахунків з результатами експериментів на довготривалу міцність зразків з корозійностійкої сталі 12Х18Н10Т.

Посилання

Болотин В. В. Ресурс машин и конструкций. М.: Машиностроение, 1990. 448 с.
2. Закономерности ползучести и длительной прочности: справочник / ред. С. А. Шестериков. М. : Машиностроение, 1983. 101 с.
3. Качанов Л. M. Основы механіки разрушения. М.: Наука, 1974. 311 с.
4. Кулик Н. С., Кучер А. Г., Мильцов В. Е. Вероятностный аналіз процес сов накопления повреждений при действии статических и циклических загрузок // Вестник Нац. авиационного ун-та. 2010. №1. С. 539.
5. Пошивалов В. П. Определение времени до разрушения в условиях ползучести // Изв. вузов. Машиностроение. 1989. №11. С. 1923.
6. Пошивалов В. П. Об одном подходе к определению времени до разрушения в условиях ползучести // Проблемы машиностроения и надежности машин. 1993. №3. С. 5660.
7. Пошивалов В. П. Визначення часу руйнування в умовах повзучості при нелінійних накопиченнях пошкоджень // Технічна механіка. 2022. №1. С. 3641.
8. Работнов Ю. Н. Ползучесть элементов конструкций. М.: Наука, 1966. 752 с.
Опубліковано
2022-12-30
Як цитувати
Пошивалов, В. (2022). ЙМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ДОВГОТРИВАЛОЇ МІЦНОСТІ КОНСТРУКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (35), 73-83. https://doi.org/10.15421/4222217