Вимушені коливання поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу під дією нестаціонарних навантажень

  • V. F. Meish Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • N. P. Kepenach Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
Ключові слова: циліндричні оболонки еліптичного перерізу, теорія оболонок та стержнів типу Тимошенка, вимушені коливання, чисельні методи.

Анотація

В роботі розглянута задача про вимушені коливання поперечно підкріпленої циліндричної оболонки еліптичного поперечного перерізу під дією нестаціонарного навантаження. Приведено постановку та розроблено чисельний алгоритм розв’язування поставленої задачі. Система диференціальних рівнянь базується на використанні теорії оболонок і стержнів типу Тимошенка. Наведено приклад розрахунку динамічної поведінки поперечно підкріпленої циліндричної оболонки під дією нестаціонарного навантаження.

Біографія автора

V. F. Meish, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р фіз.-мат. наук

Посилання

Амиро И. Я. Методы расчета оболочек. Т. 2. Теория ребристых оболочек / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий. – К. : Наук. думка, 1980. – 368 с.

Амиро И. Я. Динамика ребристых оболочек / И. Я. Амиро, В. А. Заруцкий, В. Г. Паламарчук. – К. : Наук. думка, 1983. – 204 с.

Головко К. Г. Динамика неоднородных оболочек при нестационарных нагрузках: монография / К. Г. Головко, П. З. Луговой, В. Ф. Мейш; под ред. акад НАН Украины А. Н. Гузя. – К. : Изд-во полигр. центр «Киевский ун-т», 2012. – 541 с.

Колебания ребристых оболочек вращения / под ред. И. Я. Амиро. – К. : Наук. думка, 1988. – 172 с.

Луговой П. З. Нестационарная динамика неоднородных оболочечных конструкций / П. З. Луговой, В. Ф. Мейш, Э. А. Штанцель. – К. : Изд-во полигр. центр «Киевский ун-т», 2005. – 537 с.

Мейш В. Ф. Нелинейное деформирование продольно подкрепленных ортотропных цилиндрических оболочек при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш // Механика композитных материалов. – 1993. – Т. 29, Вып. 2. – С. 184–190.

Мейш В. Ф. О численном решении двумерных динамических задач геометрически нелинейной теории дискретно подкрепленных цилиндрических оболочек типа Тимошенко / В. Ф. Мейш // Прикладная механика. – 1997. – Т. 33, № 2. – С. 61–67.

Мейш В. Ф. К численному решению задач динамики подкрепленных эллипсоидальных оболочек при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш // Прикладная механика. – 2005. – Т. 41, № 3. – С. 53–59.

Мейш В. Ф. К расчету неосесимметричных колебаний дискретно подкрепленных поперечными ребрами эллипсоидальных оболочек при нестационарных нагрузках / В. Ф. Мейш, Н. В. Майбородина // Прикладная механика. – 2008. – Т. 44, № 10. – С. 63–73.

Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. – М. : Наука, 1977. – 656 с.

Як цитувати
Meish, V. F., & Kepenach, N. P. (1). Вимушені коливання поперечно підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу під дією нестаціонарних навантажень. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (21), 157-166. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/62