Знаходження довжини пластичних зон біля вершини наскрізної тріщини на прямолінійній межі поділу матеріалів при розтязі кусково-однорідної ізотропної пластини

M. M. Nikolishin, V. K. Opanasovych, L. R. Kurotchyn, N. S. Slobodyan

Анотація


Досліджена задача розтягу напруженнями на нескінченності кусково-однорідної ізотропної пластини з наскрізною тріщиною на прямолінійній межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон біля її вершин. Для знаходження довжини пластичних зон використали умови пластичності Мізеса та Треска у вигляді поверхневого шару. Знайдено напружений стан пластини на межі поділу матеріалів. Побудовано графічні залежності довжини пластичних зон та розкриття берегів тріщини у її вершинах від зовнішнього навантаження.


Ключові слова


тріщина; розтяг; кусково-однорідна пластина; умова пластичності Мізеса; умова пластичності Треска; пластична зона.

Повний текст:

PDF

Посилання


Божидарник В. В. Елементи теорії пластичності та міцності / В. В. Божидарник, Г. Т. Сулим. – Львів : Світ, 1999. – Т. 1. – 531 с.

Кир’ян В. І. Механіка руйнування зварних з’єднань металоконструкцій / В. І. Кир’ян, В. А. Осадчук, М. М. Николишин. – Львів : СПОЛОМ, 2007. – 320 с.

Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости / Н. И. Мусхелишвили. – М.: Наука, 1966. – 708 с.

Николишин М. М. Двовісний розтяг однорідної ізотропної пластини з двома рівними співвісними тріщинами з урахуванням пластичних зон біля їх вершин / М. М. Николишин, В. В. Опанасович, Л. Р. Куротчин, М. С. Слободян // Мат. методи та фіз. мех. поля. – 2009. – Т. 52, № 1. – С. 115–121.

Николишин М. М. Двовісний розтяг кусково-однорідної ізотропної пластини з тріщиною на прямолінійній межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон біля їх вершин / М. М. Николишин, В. В. Опанасович, Л. Р. Куротчин // Прикл. про-блеми мех. і мат. – 2006. – Вип. 4. – С. 101–108.

Саврук М. П. Двумерные задачи упругости для тел с трещинами / М. П. Саврук. – К. : Наук. думка, 1988. – 324 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Реферати статей розміщені в реферативному журналі «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (м. Київ).

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.