Узагальнення паралельно з'єднаних моделей Максвелла з урахуванням наночасток

  • M. S. Aslanov Азербайджанский технический университет, Баку
Ключові слова: в’язкопружне тіло, модель Максвелла, наночастка, величина деформацій точок.

Анотація

Розглянуто в’язкопружне тіло, описане узагальненою моделлю Максвелла, що складається з декількох паралельно з'єднаних між собою простих моделей Максвелла. Введення припущення про взаємодію атомів тіла із вбудованими в нього наночастками приводить до зміни параметрів моделі. Показано, що додаванням наночасток певної властивості, можна змінити величину деформацій точок в’язкопружного тіла. Ця зміна залежить від числа елементів.

Біографія автора

M. S. Aslanov, Азербайджанский технический университет, Баку
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Сергеев Г. Б. Нанохимия: учебное пособие / Г. Б. Сергеев. – 2-е изд. – М. : КДУ, 2007. – 336 с.: ил. ISBN 978-5-98227-288-1.

Alizadeh A. N. Tension of a plate with nanomaterial coating / A. N. Alizadeh // Reports of National Academy of Sciences of Azerbaijan, 2010. – Vol. 66, № 5. – P. 34–43.

Абдуллаев С. Наногидромеханика / С. Абдуллаев, Ф. Нагиев // Исследовательский Центр Высоких Технологий. – Баку, 2011. – 158 с.: ил. ISBN 5-86874-164-1.

Рамазанов М. А. Модель Максвелла с учетом наночастиц / М. А. Рамазанов, М. С. Асланов // Международный симпозиум: «Фуллерены и наноструктуры в конденсированных средах» (14-17 июня 2011 года): сб. научн. ст. НАН Беларуси. – Минск : изд. центр БГУ, 2011. – С. 229–234.

Рамазанов М.А. Определяющее уравнение модель Фойхта с учетом наночастиц / М. А. Рамазанов, М. С. Асланов // Материалы I Международной Научной Конференции «Нанотехнологии и применение их в технике». – Баку, 2010. – С. 72–75.

Помогайло А. Д. Наночастицы металлов в полимерах / А. Д. Помогайло, А. С. Розенберг, И. Е. Уфлянд. – М. : Химия, 2000.

Кристенсен Р. Введение в теорию вязкоупругости / Р. Кристенсен. – М. : Мир, 1974. – 338 с.

Як цитувати
AslanovM. S. (1). Узагальнення паралельно з’єднаних моделей Максвелла з урахуванням наночасток. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 10-18. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/76