МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТУ ПРУЖНОГО ТІЛА І ТЕКСТУРОВАНОЇ КВАЗІЕЛІПТИЧНИМИ ВИЇМКАМИ ЖОРСТКОЇ ОСНОВИ З УРАХУВАННЯМ МІЖКОНТАКТНОЇ РІДИНИ, ЩО НЕ ЗМОЧУЄ ЇХ ПОВЕРХНІ

  • О. П. Козачок Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів
Ключові слова: контакт, пружне тіло, жорстка основа, міжповерхневі просвіти, нестислива рідина, сингулярне інтегральне рівняння

Анотація

Змодельовано безфрикційний контакт пружного тіла та текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи, коли у середніх частинах міжповерхневих просвітів міститься нестислива рідина, що не змочує поверхні тіл, а на краях – газ, що перебуває під сталим тиском. Внаслідок поверхневого натягу рідини виникає перепад тисків у рідині й газі, який визначається за формулою Лапласа. Сформульовану контактну задачу для пружного півпростору зведено до сингулярного інтегрального рівняння з ядром Гільберта відносно похідної від висоти просвітів і трансцендентного рівняння для визначення ширини рідинного містка.

Посилання

Арцыбышев С. А. Курс физики. Ч. 1. Механика и теплота .М.: Учпедгиз, 1951. 671 с.

Козачок О. П., Мартиняк Р. М., Слободян Б. С. Взаємодія тіл з регулярним рельєфом за наявності міжконтактного середовища. Львів : Растр-7, 2018. 200 с.

Козачок О. П., Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. Вплив міжповерхневих рідин-них містків на контактну взаємодію тіл з хвилястим рельєфом // Фіз.-мат. моделюван-ня та інформ. технології. 2016. Вип. 24. C. 34–46.

Козачок О. П., Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. Вплив міжповерхневих рідин-них містків на контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою прямокутних виїмок // Фіз.-мат. моделювання та інформ. технології. 2015. Вип. 22. C. 67–76.

Козачок О. П., Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. Контакт пружного тіла і жорсткої основи з періодичною системою квазіеліптичних виїмок, частково заповнених рідиною, яка змочує поверхні тіл // Мат. методи та фіз.-мех. поля. 2017. Т.60. №1. C. 132–140.

Козачок О. П., Слободян Б. С., Мартиняк Р. М. Взаимодействие упругих тел с периодическим рельефом при наличии жидкостных мостиков в межконтактных зазорах // Теорет. и прикл. механика. 2013. Вып. 7(53). С 45–52.

Etsion I. Improving tribological performance of mechanical components by laser surface texturing // Tribology Letters. 2004. Vol.17. No. 4. P. 733–737.

Goryacheva I. G., Makhovskaya Yu. Yu. Adhesive interaction of elastic bodies // J. Appl. Math. Mech. 2001. Vol. 65. No. 2. P. 273–282.

Kit G. S., Martynyak R. M., Machishin I. M. The effect of a fluid in the contact gap on the stress state of conjugate bodies // Int. Appl. Mech. 2003. Vol. 39. No. 3. P. 292–299.

Kobatake S., Kawakubo Y., Suzuki S. Laplace pressure measurement on laser textured thin-film disk // Tribol. Int. 2003. Vol. 36. No. 4–6. P. 329–333.

Kozachok O. P., Martynyak R. M. Contact problem for wavy surfaces in the presence of an incompressible liquid and a gas in interface gaps // Mathematics and Mechanics of Solids. – DOI: 10.1177/1081286518781679.

Kozachok O. P., Slobodian B. S., Martynyak R. M. Interaction of two elastic bodies in the presence of periodically located gaps filled with a real gas // J. Math. Sci. – 2017. Vol. 222. No. 2. P. 131–142.

Kozachok O. P., Slobodian B. S., Martynyak R. M. Contact of elastic bodies in the presence of gas and incompressible liquid in periodic interface gaps // Mater. Sci. 2016. Vol. 51, No. 6. P. 804–813.

Zheng J., Streator J. L. A liquid bridge between two elastic half-spaces: A theore-tical study of interface instability // Tribol. Lett. 2004. Vol. 16. No. 1-2. P. 1–9.

Zitzler L., Herminghaus S., Mugele F. G. Capillary forces in tapping mode atomic force microscopy // Phys. Rev. B. 2002. Vol. 66. No. 15. P. 155436 (8 р.).

Опубліковано
2020-01-03
Як цитувати
Козачок, О. П. (2020). МОДЕЛЮВАННЯ КОНТАКТУ ПРУЖНОГО ТІЛА І ТЕКСТУРОВАНОЇ КВАЗІЕЛІПТИЧНИМИ ВИЇМКАМИ ЖОРСТКОЇ ОСНОВИ З УРАХУВАННЯМ МІЖКОНТАКТНОЇ РІДИНИ, ЩО НЕ ЗМОЧУЄ ЇХ ПОВЕРХНІ. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, 1(28), 88. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/80