Динамічне деформування пологих ортотропних оболонок під дією локальних навантажень

  • O. S. Vetrov Донецкий национальный университет, Донецк
Ключові слова: ортотропний матеріал, тонка оболонка, фундаментальний розв’язок, локальні динамічні навантаження.

Анотація

Побудовано фундаментальну матрицю переміщень для динамічних задач теорії пологих оболонок. На підставі отриманих розв’язків розглянута задача про дію локального динамічного навантаження, розподіленого по області. Проведено чисельне дослідження впливу кривини оболонки і характеру навантаження на величину прогину тонкої оболонки.

Посилання

Вєтров О. С. Дослідження напружено-деформованого стану ортотропних оболонок під дією динамічних імпульсних навантажень / О. С. Вєтров, В. П. Шевченко // Мат. методи та фіз.-мех. поля. – 2011. – 54, № 1. – С. 196–203.

Владимиров B. C. Уравнения математической физики / B. C. Владимиров, В. В. Жаринов. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 400 с.

Гузь А. Н. Механика композитов: в 12 т. Т. 7. Концентрация напряжений / Под ред. А. Н. Гузя, А.С. Космодамианского, В. П. Шевченко. – К. : А.С.К., 1998. – 387 c.

Нагорная Р. М. Фундаментальные решения динамических уравнений теории пологих оболочек / Р. М. Нагорная, В. А. Цванг, В. П. Шевченко // Изв. АН СССР. Мех. твердого тела. – 1994. – № 3. – С. 173–180.

Нагорная Р. М. Действие внезапно приложенных нагрузок, распределенных по малым круговым площадкам, на тонкие оболочки / Р. М. Нагорная, В. А. Цванг // Труди вузівської конф. проф.-викл. складу за підсумками науково-дослідної роботи. Серія Математика, фізика, екологія. – Донецьк: ДонДУ. – 1997. – С. 86–88.

Шевченко В. П. Динамика ортотропной пластины под действием локальных внезапно приложенных нагрузок / В. П. Шевченко, О. С. Ветров // Труды ИПММ. – 2011. – Т. 22. – С. 207–215.

Shevchenko V. P. Fundamental-solution methods in stress-concentration problems for thin elastic shells / V.P. Shevchenko // Int. Applied Mech. – 2007. – Vol. 43, № 7. – P. 707–725.

Як цитувати
VetrovO. S. (1). Динамічне деформування пологих ортотропних оболонок під дією локальних навантажень. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 89-96. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/85