Про одну динамічну задачу для шаруватого стисливого напівпростору з початковими напруженнями

  • Yu. P. Glukhov Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
Ключові слова: багатошаровий напівпростір, початкові (залишкові) напруження, рухоме навантаження, характеристичні рівняння

Анотація

Досліджено вплив початкових напружень і швидкості руху поверхневого навантаження на значення коренів характеристичних рівнянь для стисливих елементів шаруватого напівпростору. Розглянуто початковий стан. Проведена оцінка можливих значень коренів характеристичних рівнянь. Чисельні розрахунки виконані для матеріалу з пружним потенціалом гармонійного типу. 

Біографія автора

Yu. P. Glukhov, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Глухов Ю. П. Представление решения задачи о реакции многослойного полупространства с начальными напряженими на подвижную нагрузку. Сжимаемый матеріал / Ю. П. Глухов // Системні технології: регіонал. міжвуз. зб. наук. пр. –Вип. 3(62). – Дніпропетровськ, 2009. – С. 105 – 110.

Глухов Ю. П. Об одной задаче о воздействии подвижной нагрузки на многослойное основание / Ю. П. Глухов // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. – Вип. 14. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2010. – С. 102-108. ISSN 2079-1836

Глухов Ю. П. Об одной динамической задаче для слоя с начальными напряженими на жестком основании / Ю. П. Глухов // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наукових праць. – Вип. 15. – Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2011. – С.54-59. ISSN 2079-1836

Глухов Ю. П. Предварительно напряженный слой на жестком основании при воздействии подвижной нагрузки / Ю. П. Глухов // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук. пр. – Вип. 17. – Дніпропетровськ, Наука і освіта, 2011. – С. 68–74. ISSN 2079-1836

Глухов Ю. П. Об одной динамической задаче для многослойной плиты на жестком основании / Ю. П. Глухов. – Доповіді НАН України, 2011. – № 8. –С. 48–53.

Глухов Ю. П. Реакція багатошарового напівпростору з початковими напруженнями на рухоме навантаження. Нестисливий матеріал / Ю. П. Глухов // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – Вип. 14. – Львів, 2011. – С. 23–28

Гузь А. Н. Механика хрупкого разрушения материалов с начальными напряжениями. – К. : Наук. думка, 1983. – 296 с.

Як цитувати
GlukhovY. P. (1). Про одну динамічну задачу для шаруватого стисливого напівпростору з початковими напруженнями. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 108-114. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/87