Дослідження частково електропроникної тріщини на межі поділу п’єзокераміки та провідника

  • V. B. Govorukha Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
  • T. V. Khodanen Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
Ключові слова: п’єзокераміка, міжфазна тріщина, зона контакту, параметри руйнування.

Анотація

Розглянута плоска задача електропружності для п’єзокерамічного біматеріалу з частково електропроникною міжфазною тріщиною, береги якої знаходяться в умовах гладкого контакту. Розв’язок задачі побудовано в замкненій формі методами теорії функцій комплексної змінної. Знайдено довжину зони контакту та основні параметри руйнування для різних випадків електричних умов на берегах тріщини.

Біографії авторів

V. B. Govorukha, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
д-р фіз.-мат. наук
T. V. Khodanen, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Бакиров В. Ф. Интегральные соотношения для задачи о трещине на границе раздела пьезоэлектрика и проводника / В. Ф. Бакиров // Изв. РАН. Механика твердого тела. – 2004. – № 6. – С. 128–150.

Говоруха В. Міжфазна тріщина зі скінченною електричною проникністю у п’єзокера¬мічному біматеріалі / В. Говоруха, В. Лобода // Машинознавство. – 2009. – № 6. – С. 13–18.

Кудрявцев Б. А. Механика разрушения пьезоэлектрических материалов. Прямолинейная туннельная трещина на границе с проводником / Б. А. Кудрявцев, В. З. Партон, В. И. Ракитин // Прикл. математика и механика. – 1975. – Т. 39, вып. 1. – С. 149–159.

Ландау Л. Д. Электродинамика сплошных сред / Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. – М.: Наука, 1982. – 624 с.

Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости / Н. И. Мусхелишвили. – М.: Наука, 1966. – 708 с.

Нахмейн Е. Л. Контакт упругой полуплоскости с частично отслоившимся штампом / Е. Л. Нахмейн, Б. М. Нуллер // Прикл. математика и механика. – 1986. – Т. 50, вып. 4. – С. 663–673.

Черепанов Г. П. Механика хрупкого разрушения / Г. П. Черепанов. – М.: Наука, 1974. – 640 с.

Comninou M. The interface crack / M. Comninou // Trans. ASME. J. Appl. Mech. – 1977. – Vol. 44. – P. 631–636.

Hao T. H. A new electric boundary condition of electric fracture mechanics and its applications / T. H. Hao, Z. Y. Shen // Eng. Fract. Mech. – 1994. – Vol. 47. – P. 793–802.

Ou Z. C. Near-tip stress fields and intensity factors for an interface crack in met-al/piezoelectric bimaterials / Z. C. Ou, Y. H. Chen // Int. J. Solids Structures. – 2004. – Vol. 130. – P. 427–454.

Як цитувати
GovorukhaV. B., & KhodanenT. V. (1). Дослідження частково електропроникної тріщини на межі поділу п’єзокераміки та провідника. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 115-122. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/88