Неосесиметричні електропружні хвилі у порожнистих п’єзокерамічних циліндрах з функціонально градієнтного матеріалу, поляризованого в осьовому напрямі

  • A. Ya. Grigorenko Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
  • I. A. Loza Национальный транспортный университет, Киев
Ключові слова: неосесиметричні акустоелектричні хвилі, функціональні градієнтні матеріали.

Анотація

Розглянута задача про поширення неосесиметричних електропружних хвиль у неоднорідних по товщині порожнистих циліндрах з функціонального градієнтного п’єзоелектричного матеріалу, поляризованого у осьовому напрямі. Початкова задача теорії електропружності у частинних похідних зводиться до крайової задачі на власні значення у звичайних диференціальних рівняннях. Отримана задача розв’язується стійким методом дискретної ортогоналізації у поєднанні з методом покрокового пошуку. Наведено результати чисельного аналізу спектру власних частот осесиметричних коливань порожнистого циліндру з функціонально градієнтної п’єзокераміки PZT 4.

Біографії авторів

A. Ya. Grigorenko, Институт механики им. С. П. Тимошенко НАН Украины, Киев
д-р фіз.-мат. наук
I. A. Loza, Национальный транспортный университет, Киев
канд. фіз.-мат. наук

Посилання

Григоренко А. Я. Распространение неосесимметричных волн в пьезокерамическом полом цилиндре / А. Я. Григоренко, И. А. Лоза, Н. А. Шульга // Докл. АН УССР. Сер. А. – 1984. – 20, № 6. – С. 11-16.

Григоренко А. Я. О распространении упругих волн в некруговом цилиндрическом волноводе / А. Я. Григоренко //Докл. АН УССР. Сер. А. – 1990, № 11, – С. 26 – 28.

Григоренко А. Я. Численное решение задачи о распространении продольных упругих волн в ортотропном полом цилиндре / А. Я. Григоренко, Т. Л. Ефимова: сб. Вычислительная и прикладная математика. – К.: Вища школа, 1985. − Вып. 56. – С. 75 – 78.

Dai H. L. Electromagnetoelastic behaviors of functionally graded piezoelectric solid cylinder and sphere / H. L. Dai, Y. M. Fu, J. H. Yang // Acta Mech. Sin. – 2007. – 23. − P. 55−63.

Dai H. L. Analytical solution for electromagnetothermoelastic behaviors of functionally graded piezoelectric hollow cylinder / H. L. Dai, L. Hong, Y. M. Fu, X. Xiao // Appl. Math. Modeling. – 2010. – 34. − P. 343−357.

Grigorenko Ya. M. Problems of mechanics for anisotropic inhomogeneous shells on basic of different models / Ya. M. Grigorenko, A.Ya. Grigorenko, G.G. Vlaikov. – Kiyiv: Akademperiodika. – 2009. – 549 p.

Khoshgoftar M. J. Thermoelastic analysis of thick walled cylinder made of functionally graded piezoelectric materials / M. J. Khoshgoftar, Arani Ghorbanpour, M. Arefi // Smart Mater. Struct. – 2009. – 18, 115007.

Jabbary M. Mechanical and thermal stresses in a functionally graded hollow cylinder due to radially symmetric loads / M. Jabbary, S. Sohrabpour, M. R. Eslami // Int. J. Pres. Ves. Pip. – 2002. – 79. − P. 493−497.

Як цитувати
GrigorenkoA. Y., & LozaI. A. (1). Неосесиметричні електропружні хвилі у порожнистих п’єзокерамічних циліндрах з функціонально градієнтного матеріалу, поляризованого в осьовому напрямі. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій, (20), 137-144. вилучено із https://pommk.dp.ua/index.php/journal/article/view/91